Vil du lære mere om blodet og dets funktioner? Her kan du læse og lære om blodet og teste din viden inden for emnet.

Materialet er inddelt i fem hovedemner, som består af skiftevis tekster og spørgsmål. I slutningen af hvert hovedemne får du det samlede resultat af dine besvarelser. Du får 10 points for hvert rigtigt svar.

Nogle af emnerne er længere end andre, men bruger du samme computer, husker den, hvor langt du er nået, så du har mulighed for at fortsætte, hvor du slap, hvis du ikke blev færdig med hele emnet. På forsiden kan du desuden se, hvor mange sider emnet består af, ligesom du løbende kan se, hvor langt du er nået.

Er du klar til at gå i gang? Så klik på startknappen nedenfor.

 

Til læreren

Dette materiale handler om blodets funktioner og er tiltænkt biologiundervisningen fra folkeskolens 7. klassetrin.

Det har været tanken at lave et letforståeligt undervisningsmateriale, der behandler forskellige områder i relation til blodet og dets funktioner. Materialet er delt op i fem hovedemner, der bl.a. fortæller om blodets funktioner, bestanddele, kredsløbet, blodtyperne, samt hvordan blod kan bruges til at behandle patienter og dermed redde liv.

Hvordan bruges materialet?

I webmaterialet kan eleverne gennemgå afsnittene i kronologisk rækkefølge, eller de kan klikke sig rundt mellem de forskellige emner. Materialet består af skiftevis tekster og spørgsmål. De får 10 points per rigtigt svar, og i slutningen af hvert hovedafsnit får de et samlet resultat af deres besvarelser. Herefter kan de vælge at gennemgå spørgsmålene for at se, hvad der var rigtigt og forkert. De kan også vælge at nulstille svarene for derefter at gå til forsiden for at starte forfra med samme emne og se, om de kan gøre det bedre. Endeligt kan de også vælge at gå videre med et nyt emne ved at gå til forsiden og vælge et ønsket emne.

Vi håber, at materialet vil være et godt undervisningsværktøj til brug i biologiundervisningen, og at det kan være med til at give eleverne en forståelse for blodets betydning. Desuden har vi ønsket kort at introducere eleverne for emnet bloddonation. Dette kan evt. bruges til en diskussion i undervisningen af, hvorvidt eleverne kunne forestille sig at blive bloddonorer som voksne, og om de kender nogen, der har fået en blodtransfusion etc.

Hvis materialet giver anledning til spørgsmål, ris eller ros, hører vi meget gerne om det. Skriv til kontor@bloddonor.dk.

God fornøjelse!