Du kan tilmelde dig DBDS (Det Danske Bloddonorstudie) hos personalet i din blodbank*.

Når du som bloddonor indgår i et videnskabeligt projekt, vil du blive informeret om projektet og bedt om at udfylde samtykkeerklæring og spørgeskema, som vil blive udleveret til dig ved tilmelding i blodbanken.

Du kan downloade en pdf-fil med deltagerinformation og dine rettigheder som deltager i studiet (her). Deltagerinformationen bliver udleveret ved tilmelding i DBDS

Blodprøven vil blive opbevaret i en forskningsbiobank under den allerede eksisterende kvalitetssikringsbiobank for bloddonorer. Prøverne vil blive opbevaret under unikke ikke personhenførbare ID numre. Da studiet vil ende ved alvorlig sygdom eller dødsfald, vil projektet forløbe med indhentning af oplysninger 20 år frem fra tilmeldingsdato. Indhentning af data fra registre og beregning af resultater vil blive gjort løbende. Data vil blive behandlet fortroligt i henhold til lov om opbevaring og behandling af personoplysninger.

Der er ingen kendte bivirkninger eller risici for deltagelse i forsøget. Da donorer kun indgår i studiet efter afgivelse af informeret samtykke, og da de til hver en tid kan vælge at udtræde af studiet, hvorefter de registrerede data bliver slettet i databasen, anses der ikke at være etiske problemer med studiet.

Samtykkeerklæring

Du kan her downloade en pdf-fil med samtykkeerklæringen, som skal underskrives og afleveres til personalet i din blodbank, hvis du gerne vil være med i studiet.

Spørgeskema

Ved indmeldelse i DBDS vil du blive præsenteret for et spørgeskema, som hver donor besvarer i blodbanken i forbindelse med en tapning. Med tiden kan du blive præsenteret for nye spørgeskemaer, som der kan svares på i forbindelse med indhentning af nye informationer til forskningen.

Sikring af dine sundhedsdata

Når du deltager i studiet kan du stole på at der er sikkerhed omkring dine data. Den genetiske analyse foretages på Island under strenge sikkerhedskriterier, og prøverne analyseres uden at man på Island kender identiteten på personen, der har afgivet prøven.

Forskerne i studiet arbejder på data, der ligger beskyttet af stærke koder og uden at den enkelte forsker kan tilgå CPR-nummeret. Data befinder sig på den danske supercomputer Computerome. Computerome befinder sig fysisk på halvøen Risø under Danmarks Tekniske Universitet og bevogtes alle ugens dage. Data befinder sig på en særskilt, lukket del af Computerome kun forbeholdt forskere tilknyttet Bloddonorstudiet. Derved sikres det, at personfølsomt data kun behandles af forskere godkendt af Bloddonorstudiet.

Oversigt over antal af bloddonorer i DBDS

*Tappesteder

Det Danske Bloddonorstudie startede 1. marts 2010 på udvalgte tappesteder i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Undersøgelsen dækker tappesteder i alle 5 regioner: Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Sjælland, Region Nordjylland og Region Syddanmark – dog er Bornholm ikke inkluderet i studiet. Hvis du skulle tilhøre en af de få blodbanker, der ikke inkluderer i DBDS, kan du i stedet kontakte DBDS her.

Hvis du oplever, at du er blevet tappet, uden at du er blevet inviteret til at deltage, kan det være fordi personalet på tappestedet har haft for travlt til at kunne inkludere donorer i undersøgelsen den pågældende dag.

Du kan finde din lokale blodbank her

Udmeldelse af DBDS

Du kan til hver en tid udgå af undersøgelsen. Når du udtræder af studiet, vil alle data, vi har gemt på dig, blive destrueret. Udmelding af undersøgelsen vil ikke påvirke din ret til at være bloddonor eller din mulighed for behandling i sundhedsvæsnet.

Hvis du ønsker at udtræde af undersøgelsen, vil vi bede dig om at kontakte din lokale blodbank pr. telefon. Udmeldelsen vil derefter blive effektueret.

Du kan finde din lokale blodbank her