Det Danske Bloddonorstudie (DBDS) er et forskningsprojekt, der arbejder med at forudsige eller forklare udviklingen af alvorlige sygdomme såsom kræft, psykiske lidelser og infektioner. Undersøgelsen er baseret på frivillig deltagelse af danske bloddonorer, som har givet tilladelse til, at deres blodprøve fra tapningen bruges til forskning. Mere end 100.000 donorer deltager i DBDS, hvilket gør studiet til verdens største af sin slags.

20151117 Bloddonorerne i Danmark. Frysehus med blodprøver i København SV. Billedet kan frit bruges i trykte og elektroniske publikationer, hvor "Bloddonorerne i Danmark" står som udgiver.

Blodprøverne fra deltagere i Det Danske Bloddonorstudie opbevares ved -20 grader.

Projekter

Nogle af forskningsprojekterne i DBDS handler om at undersøge, hvad der kan forudsige senere sygdom blandt deltagerne. Her kigger de specielt på kræftsygdomme og betændelserelaterede sygdomme. Via de danske sundhedsregistre kan DBDS finde frem til de donorer, der senere hen er blevet syge. Så kan de bruge blodprøver, som er gemt fra dengang, donoren stadig var rask nok til at give blod, til at lede efter markører for sygdommen. Det kan bruges til at forudse, hvem der vil udvikle sygdommen og forklare noget om, hvilke sygdomsmekanismer der fører til udvikling af den.

I artiklen “Blodet kan afsløre, om du udvikler kræft” fra Donor Nyt 115 kan du læse om et forskningsprojekt ledt af overlæge og ph.d. Ole Birger Vesterager Pedersen, der ser på, hvilke markører man kan finde i blodet hos patienter med lymfekræft. Forskningen i markører for bestemte kræftsygdomme vil måske med tiden gøre det muligt at udvikle en test i form af en blodprøve, der kan forudsige eller forklare kræft.

Det Danske Bloddonorstudie forsker også i almindelige sygdomme, som man kan have, selvom man er bloddonor, såsom psykiske lidelser, herunder ADHD og depression med det formål at finde ud af, hvad der har indflydelse på udviklingen af disse sygdomme.

Du kan læse meget mere om DBDS’ mange forskningsprojekter på dbds.dk.Eller du kan høre mere om studiet i videoen herunder:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone