Bloddonorerne i Danmark repræsenterer de danske bloddonorer nationalt og internationalt. Vi arbejder for at hverve og anerkende frivillige bloddonorer. Det er vores opgave at sikre den nødvendige blodforsyning på de danske hospitaler, så der aldrig kommer til at mangle blod til patientbehandling. For at sikre det er der behov for ca. 20.000 nye donorer hvert år.

I Danmark er der 51 lokale frivillige donorkorps, som i samarbejde med landskontoret og regionsbestyrelserne arbejder for at synliggøre bloddonorsagen, så vi fortsat kan skaffe de nødvendige donorer og være selvforsynende med blod til behandlingsformål. Der er ca. 180.000 bloddonorer i Danmark.

Du kan finde landskontorets kontaktoplysninger her.