Før du bestiller tid til en tapning, bør du være opmærksom på nedenstående karantæneregler.
Ved plasmatapning er karantænereglerne i nogle tilfælde mere lempelige end ved fuldblodstapning.
* betyder at donor kan plasmatappes.Abort
6 måneders tappepause.

AIDS/HIV
Må ikke tappes. Har man været udsat for mulig smitte, medfører det 4 måneders tappepause.

Akupunktur
Udført af autoriseret sundhedsperson (læger, tandlæger, kiropraktorer, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, aut. fodterapeuter, bioanalytikere, social- og sundhedsassistenter, radiografer, kliniske tandteknikere, tandplejere og osteopater) med sterile engangsnåle, medfører akupunktur ingen tappepause.
Man skal dog være opmærksom på, at årsagen til behandlingen kan medføre tappepause.
Akupunktur udført i andet regi: 4 måneders tappepause pga. risiko for overførsel af f.eks. hepatitis.

Alder
Nye donorer skal være mellem 17 og 65 år og kan normalt give blod, indtil de er 70 år.
17-årige donorer skal have skriftlig tilladelse fra forældre/værge. Personer, der er fyldt 66 år, accepteres normalt ikke som nye donorer. Registrerede donorer tappes normalt ikke efter det fyldte 70. år.

Alkohol
Man må ikke være synligt beruset, når man tappes.

Allergi
Fødevareallergi, insektallergi, latexallergi og lægemiddelallergi: Medfører at man ikke må tappes, hvis man har haft anafylaktisk chok eller anden alvorlig reaktion.
Nikkelallergi: Man må ikke tappes, såfremt man får en reaktion ved indstiksstedet på grund af nikkel i nålen.
Bloddonor kan eventuelt henvises til allergiudredning. Afhængig af testresultatet kan bloddonor igen accepteres. Tal med blodbanken om dette.
Se også Høfeber eller Nældefeber.

Amning
Man har tappepause, så længe man ammer.

Amøbe dysenteri
Tarmbetændelse forårsaget af amøber medfører 4 ugers tappepause efter raskmelding.

Antibiotika/penicillin
Medfører oftest 4 ugers tappepause, se også min.medicin.dk.

Astma
Symptomfrie kan tappes, også selv om der er anvendt inhalationsspray og lokalsteroid.
Har man astma, der behandles med tabletter eller indsprøjtninger, tappes man ikke i en periode, som angivet på min.medicin.dk. Man skal være uden symptomer ved tapning.

Autoimmune sygdomme
Autoimmune muskel-, gigt-, hud- og bindevævssygdomme medfører oftest, at donor ikke tappes.
Se også Skjoldbruskkirtlen.

B12-vitamintilskud*
Hvis det gives pga. blodmangel, må donor ikke tappes. Hvis det gives af andre årsager, kontakt din blodbank for nærmere info. *Donor må plasmatappes

Basalcellecarcinom
Se Hudkræft.

Besvimelsesanfald
Kan skyldes for lavt blodtryk eller hjerte-/karproblemer, hvilket medfører at donor ikke må tappes.

Blodmangel
Midlertidig eller permanent tappepause afhængig af årsagen. Kontakt din blodbank for nærmere info.

Blodprocent
Se Hæmoglobinværdi.

Blodpropper
Se Karlidelser.

Blodtransfusion
4 måneders tappepause.

Blodtryk
For lavt blodtryk eller behandling for dette medfører, at donor ikke må tappes. Personer, som behandles med blodtryksnedsættende medicin, må tappes, hvis behandlingen ikke har været ændret de seneste 3 måneder, og de er velbehandlede.

Blokade
4 ugers tappepause, med mindre andet er angivet på min.medicin.dk. Donor skal være uden følgevirkning af blokaden.

Blødningstendens (abnorm)
(Koagulationsdefekt) Må ikke tappes.

Borrelia
Se Flåtbid.

Botox
Indsprøjtning med botox, restylane o.lign. udført af autoriseret sundhedsperson: 1 døgns tappepause. Udført i andet regi: 4 måneders tappepause pga. risiko for overførsel af f.eks. hepatitis.

Bronkitis
Kronisk bronkitis medfører, at donor ikke må tappes.

Cannabisolie
Hvis det ikke er ordineret af en læge, giver det 4 ugers tappepause, medmindre selve årsagen til, at man tager det, betyder at man ikke må tappes fremover eller giver en længere tappepause. Lægeordineret cannabis medfører en tappepause som angivet på min.medicin.dk.

Centralnervesystemet
En alvorlig sygdom i centralnervesystemet medfører, at man ikke må tappes.

Chagas’ sygdom*
Hvis man har været smittet med Chagas’ sygdom, må man ikke tappes.
Personer, der har boet mere end 6 måneder i områder, hvor sygdommen forekommer i befolkningen (specielt i landdistrikterne i Mellem- og Sydamerika samt i Sudan, Uganda og Congo), udelukkes permanent. *Donor må plasmatappes

Coronavirus
Pause efter kontakt med smittet person: Har du været i direkte kontakt med en person, der er konstateret smittet med coronavirus, må du ikke komme i blodbanken/på tappestedet de første 14 dage efter kontakt.

Pause ved luftvejsinfektion: Du skal være helt rask, når du donerer. Er du syg med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær, må du ikke komme i blodbanken/på tappestedet. Hvis du har haft feber, skal du holde pause fra tapning i 14 dage efter feberens ophør.

Pause efter rejse: Har du været i udlandet må du ikke komme i blodbanken/på tappestedet de første 14 dage efter hjemkomst.

Øget håndhygiejne og afstand: Når du kommer i blodbanken, vil vi bede dig om at afspritte dine hænder. Desuden skal du holde 1 meters afstand til øvrige donorer.

Creutzfeldt-Jacob sygdom
CJD i den nærmeste familie, transplantation med horn- eller hjernehinde, samt behandling med væksthormon af menneskelig oprindelse medfører, at man ikke må tappes.
Se også Kogalskab (variant Creutzfeldt-Jacob sygdom).
Se også Rejsekarantæner.

Cøliaki
Hvis donor er symptomfri på glutenfri diæt, må donor tappes, såfremt hæmoglobinværdien er inden for donorkriterierne.

D-vitaminindsprøjtning
Må tappes. Årsagen til behandlingen kan dog betyde, at man ikke kan give blod.

Denguefeber
6 måneders pause.

Diabetes
Medfører at man ikke må tappes, bortset fra ved lette ikke-medicinsk behandlingskrævende former.

Diarré
Kortvarig diarré (under 1 døgn) uden feber giver 1 uges tappepause fra symptomophør. Diarré i mere end 1 døgn giver 4 ugers tappepause, hvis diarréen skyldes akut infektion hos en i øvrigt rask person.

Eksem
Findes eksemen nær indstiksstedet, tappes der ikke.

Endoskopisk undersøgelse
Undersøgelse med anvendelse af bøjelige instrumenter giver tappepause i 4 måneder.

Epilepsi
Person, der lider af krampeanfald, må ikke være bloddonor.
Der kan efter lægeligt skøn tappes, såfremt donor har været medicinfri i 3 år uden anfald.

Farligt erhverv eller fritid
Bør normalt medføre et interval på over 12 timer mellem blodgivningen og genoptagelsen af det farlige arbejde eller den farlige fritidsbeskæftigelse.
Eksempler er piloter, bus- eller lokomotivførere, kranarbejdere, bjergbestigere, dykkere og personer, der arbejder på stiger eller stilladser.

Feberperioder (> 38 grader)
Perioder under 2 uger: 2 ugers tappepause efter at man er helt rask.
Perioder over 2 uger: 4 måneders tappepause efter at man er helt rask.
I nogle tilfælde vil årsagen til feberen medføre, at man ikke må tappes fremover.

Fedmeoperation
Må ikke tappes, uanset hvilken type operation.

Flåtbid
Intet lokalt udslæt: pause i 4 uger.
Lokalt udslæt, penicillinbehandlet: pause i 4 uger fra af-sluttet behandling.
Lokalt udslæt, ikke penicillinbehandlet: Du må ikke tappes, men henvises til egen læge.
Fremskredne stadier af borreliose: pause i 4 uger efter raskmelding.
Vaccination mod flåter (TBE) giver ingen tappepause.

Forkølelsessår
Se Herpes.

Fuglesyge (ornithose)
6 måneders tappepause efter raskmelding.

Galdesten
Hvis donor ikke har symptomer på tappetidspunktet, må donor tappes.

Gigtfeber
2 års pause efter helbredelse.
Hvis det har medført hjertelidelse, betyder det at man ikke må tappes fremover.

Graviditet
Man tappes ikke under graviditet og 6 måneder efter graviditetsophør (fødsel eller abort).
Derudover skal man være færdig med at amme.

Gul feber
4 ugers tappepause efter raskmelding.

Hash
Se Narkotika.

Hepatitis
Se Leverbetændelse.

Herpes
Tappepause, hvis såret er åbnet. Ved synlig skorpe: Ingen tappepause.

Hjerneblødning og hjerte/kredsløbsforstyrrelser
Må ikke tappes.

Hjernerystelse
Du må tappes 4 uger efter ophør af symptomer (f.eks. hovedpine, kvalme, svimmelhed).

Hormoner
Nogle hormoner medfører, at man ikke må tappes. Andre giver kortere eller ingen tappepause.
Spørg altid i blodbanken.
Se også Væksthormon.

Hornhindetransplantation
Se Creutzfeldt-Jacob sygdom.

Hovedpinepiller
Se Smertestillende piller.

HTLV-I/II
Må ikke tappes.

Hudkræft
Donorer behandlet for basalcellecarcinom kan tappes 1 år efter afsluttet behandling. Modermærkekræft medfører, at man ikke må tappes fremover.

Hudsygdomme
Bloddonorer med udbredte hudlidelser, der er i behandling med steroider eller andet aktivt stof, har oftest tappepause i 1-4 uger efter endt behandling.

Huller til smykker
Se Piercing.

Humant vævs- eller celletransplantation
Tappepause i 4 måneder.
Grundsygdommen kan give tappepause eller medføre, at man ikke må tappes fremover.

Hæmoglobinværdi
For lav hæmoglobinværdi medfører en tappepause.
Hæmoglobinværdien før tapning skal ligge på mindst 7,8 mmol/L for kvinder og 8,4 mmol/L for mænd. Stærkt forhøjet hæmoglobinværdi forårsaget af polycythaemia vera medfører, at man ikke må tappes fremover.

Høfeber
Er du symptomfri ved brug af næsespray, øjendråber eller antihistaminer, kan du tappes for både fuldblod og plasma. Injektionsbehandling kan medføre tappepause, hvor varigheden er afhængig af, hvilken medicin du tager. Tjek min.medicin.dk. Er du under hyposensibilisering, medfører det en tappepause på 3 dage efter hver dosis.

Infektionssygdomme
Akutte infektionssygdomme, herunder influenza og lignende, medfører oftest 2 ugers pause efter raskmelding. Kontakt med en patient, der har akut infektionssygdom, medfører tappepause svarende til længden af sygdommens inkubationstid. Hvis inkubationstiden er ukendt, er tappepausen på 4 uger.
Se også Aids/hiv, Amøbe dysenteri, Denguefeber, Fuglesyge, Gul feber, Leishmaniasis, Leverbetændelse, Malaria, MRSA, Q-feber, Springfeber, Syfilis, Toksoplasmose, Tuberkulose og Vestnilfeber.

Influenza
Se Infektionssygdomme.

Jern
Jernmangel kan give lav hæmoglobinværdi og dermed midlertidig pause.
Sygdom (hæmokromatose), som forårsager forøget jernabsorption med risiko for ophobning af jern i forskellige organer, medfører oftest, at man slet ikke må tappes. Kontakt din blodbank for nærmere info.

Karlidelser
Person med f.eks. overfladisk årebetændelse (flebitis) eller åbent bensår (ulcus cruris) tappes ikke.
Har man tidligere haft hjernekarsygdomme (cerebrovaskulære tilfælde), arterielle- eller dybe venøse blodpropper, medfører det, at man ikke tappes fremover. Dyb venetrombose (DVT) udløst af immobilitet, f.eks. flyrejser eller operation medfører 6 måneders tappepause efter afsluttet medicinsk behandling.

Knoglemarvsbetændelse
Processerne i forbindelse med knoglemarvsbetændelse skal have været i ro i mindst 2 år.

Kogalskab (variant Creutzfeldt-Jacob sygdom)
Har du været i Storbritannien samlet i 12 måneder eller mere i perioden 1980-1996, må du ikke tappes på grund af en minimal risiko for overførsel af kogalskab.
Storbritannien er her forstået som England, Wales, Skotland, Nordirland, Isle of Man, Kanaløerne, Gibraltar og Falklandsøerne.

Kokain
Kokainsnifning medfører 4 måneders tappepause efter indtagelse. Kokain indsprøjtet i åre medfører, at man ikke må tappes fremover.
Se også Narkotika og Stiknarkomani.

Kræftlidelser
Som hovedregel medfører kræft, at man fremover ikke må tappes. Donorer behandlet for basalcellecarcinom kan tappes 1 år efter afsluttet behandling.
Kvindelige bloddonorer, der har haft abnorme celler i livmoderhalsen, kan tappes 1 år efter keglesnitsoperation, såfremt der foreligger normal celleprøve.
Se også Basalcellecarcinom og Hudkræft.

Kyssesyge (mononukleose)
Pause i 6 måneder efter raskmelding.

Kønssygdomme
Kønssygdomme som klamydia, kønsvorter eller nyopstået herpes på kønsorganerne (gælder ikke ved tilbagevendende herpes) giver en tappepause på 4 måneder.

Leishmaniasis (Kala-Azar)*
Person, der har haft symptomer på leishmaniasis i rejsekarantæneperioden, må ikke tappes. Tappepausens varighed afhænger af lægelig vurdering. Karantæneområder ses under Rejsekarantæner (rød markering).
Visceral leishmaniasis medfører at man ikke må tappes fremover.
Kutan leishmaniasis medfører en pause på 1 år efter raskmelding.
*Donor må plasmatappes

Leverbetændelse (hepatitis)
Personer med nuværende eller tidligere smitsom gulsot (hepatitis B eller C) må ikke tappes. Har man været udsat for en smitterisiko, medfører det 4 måneders pause. Smitte med hepatitis A giver 6 måneders pause efter raskmelding.
Gulsot, der med sikkerhed skyldes infektion med hepatitis A, medfører tappepause i 6 måneder efter raskmelding. Har man haft gulsot som nyfødt, medfører det ingen pause. Gulsot, der skyldes galdesten i galdevejene, medfører tappepause i 6 måneder.
Donorer, der lever i nær kontakt (samme husstand, seksuelt samvær, deling af toiletgrej) med person med hepatitis B eller C, har pause i 4 måneder efter ophør af kontakten.
Sygehuspersonale, der er i kontakt med hepatitispatienter, må gerne tappes.
Hepatitis E: 1 års tappepause efter raskmelding.

Luftvejssygdomme
Donorer med alvorlig aktiv eller kronisk sygdom må ikke tappes.

Lægeundersøgelse
Personer i undersøgelses-/udredningsforløb må ikke tappes. Kontakt din blodbank for nærmere info.

Malaria*
Person, der har haft malaria, må ikke tappes. Person, som i løbet af de første 5 leveår har boet i alt 6 måneder i et malariaområde (se områderne under Rejsekarantæner (rød markering)), må tidligst give blod 3 år efter sidste ophold i et malariaområde. En ferierejse er nok til en ny 3-års tappepause. Person opvokset i et ikke-malariaområde, der har rejst til et malariaområde, uanset opholdets varighed, har pause i 6 måneder efter hjemkomsten. *Donor må plasmatappes
Se også Rejsekarantæner.

Mavesår
Bloddonorer med mavesår tappes ikke. Ved endt medicinsk behandling har man som minimum pause i 6 uger. Operation efter mavesår medfører, at man ikke må tappes fremover.

Medicin
Indtagelse af medicin medfører ofte, at man må holde tappepause i en periode, og visse former for medicin medfører, at man ikke må tappes efterfølgende.
Se nærmere på min.medicin.dk.

MRSA
Raske smittebærere må tappes. Efter evt. sygdomsudbrud må donor tappes, når medicinkarantæneperioden er overstået, og donor er rask.

Narkotika
Har donor røget eller spist narkotika (hash, marihuana, amfetamin, heroin, LSD, extasy, fantasy mm.) medfører det 1 måneds tappepause fra seneste indtagelse (hash dog 1 døgn).
Indtagelse af hash medfører 1 døgns pause, men bruges hash flere gange om ugen, giver det 1 måneds pause.
Se også Kokain og Stiknarkomani.

Nethindeløsning
Giver minimum 6 måneders tappepause.

Nyresygdomme
Kronisk nyresygdom medfører, at man ikke må tappes fremover. Andre nyresygdomme kan give tappepauser af forskellig varighed.

Nældefeber
Enkeltstående eller få tilfælde uden andre allergi- eller sygdomssymptomer giver ikke tappepause. Donor bør ikke tappes i forbindelse med et aktuelt nældefeber-anfald. Tal med blodbanken om dine symptomer.

Operation
Beror på individuel lægeafgørelse, men som hovedregel er det mellem 1-4 måneders tappepause, alt efter operationens størrelse. Ved komplikationer kan man risikere at karantæneperioden bliver forlænget. Kontakt din blodbank for nærmere info.
Større operationer: 4 måneders pause.
Blodtransfusion ifm. operation: 4 måneders pause.
Små operationer i lokalbedøvelse (f.eks. sterilisation af mænd): 1 måneds pause.
Ukompliceret laseroperation af øjne: 1 uges pause.

Piercing
Alle steder på kroppen medfører 4 måneders tappepause fra datoen for piercingen.

Polycystisk Ovariesyndrom
Må tappes, hvis der ikke gives medicinsk behandling.

Prostitution
Har man været sammen med en sexarbejder eller selv været selv været sexarbejder, giver det det 4 måneders tappepause.

Psykisk syge
Tappes ikke, såfremt blodbanken vurderer, at der kan være risici forbundet hermed.

Psykofarmaka
Tappepausen afhænger af typen af medicin, men som regel 4 uger efter endt behandling.
Se også Medicin.

Puls
Pulsen skal være regelmæssig og mellem 50 og 110 per minut. Hvis donor er toptrænet, kan en regelmæssig puls under 50 accepteres.

Rejsekarantæner
Under den igangværende coronapandemi må du ikke komme i blodbanken de første 14 dage efter, at du har været uden for Danmarks grænser. Denne foranstaltning er indført for at forhindre spredning af smitte til de øvrige tilstedeværende donorer og tappepersonalet.

Desuden gælder følgende regler, der sigter på at forhindre spredning af smitte via blodet til patienten:

Hvis du rejser til et karantæneland, vil du som udgangspunkt skulle holde tappepause i 6 måneder fra hjemkomstdato.

Du kan se, om du har rejst i et karantæneområde, samt hvor lang tids pause du eventuelt har ved at se vores interaktive karantænekort.

Se karantænekortet her.

Vi har også en rejsekarantæneliste, hvor områderne står i alfabetisk orden. Bemærk, at Tyrkiet er delt op i øst og vest, hvor Østtyrkiet giver 6 måneders pause fra hjemkomst, mens Vesttyrkiet kun giver 4 ugers pause. Du kan se, hvor opdelingen går på dette kort over Tyrkiet.

Grundet risiko for Vestnilfeber er der flere områder i Europa, der medfører en tappepause. Hvis du har rejst inden for et af de europæiske smitteområder mellem d. 1. april og 30. november, giver det 4 ugers pause fra hjemkomstdatoen. Smitteområder ændrer sig løbende, så vi anbefaler, at du holder dig opdateret ved hjælp af rejsekarantænekortet.

Hvis du har været i Storbritannien i samlet set 12 måneder eller længere mellem 1980 og 1996, medfører det karantæne på grund af en minimal risiko for overførsel af kogalskab (variant af Creutzfeldt-Jacob sygdom). Storbritannien skal her ses som England, Wales, Skotland, Nordirland, Isle of Man, Kanaløerne, Gibraltar og Falklandsøerne.

Personer, som i løbet af de 5 første leveår har boet i alt 6 måneder i et rødt smitteområde (se karantænekortet), må tidligst give blod 3 år efter sidste ophold i et rødt område, og en ferierejse til et rødt område er nok til, at de får en ny 3-års tappepause

Risikobetonet adfærd
Risikobetonet adfærd, dvs. adfærd eller levevis, der gør, at man er i forhøjet risiko for at pådrage sig smitte med bl.a. hiv og hepatitis, medfører at man ikke må tappes. Gælder for personer, der er eller har været prostitueret, er eller har været stiknarkoman, deler eller har delt injektionsnåle med andre, mand som har haft samleje eller andet seksuelt samvær med en anden mand samt blødere behandlet før 1988.

Seksuel kontakt
Medfører 4 måneders tappepause efter seneste seksuelle kontakt med risikogruppe. Risikogrupper er blandt andre: Mænd, der har sex med mænd, hiv-positiv, sexarbejder, person fra geografiske områder, hvor hiv forekommer udbredt i befolkningen (Afrika syd for Sahara, Sydøstasien og Sydamerika) samt blødere behandlet før 1988.

Sex mellem mænd
4 måneders tappepause efter seneste seksuelle kontakt med en anden mand.

Skarifikation
4 måneders pause.

Skjoldbruskkirtlen
Forhøjet stofskifte medfører, at man ikke må tappes. For lavt stofskifte (myxødem) må gerne tappes. Struma og godartede knuder giver ikke tappepause.

Smertestillende piller*
Paracetamol-præparater (f.eks. Panodil, Pamol, Pinex): Ingen tappepause. Acetylsalicylsyre-præparater(1) (f.eks. Kodimagnyl, Albyl, Treo, Idotyl) og Ibuprofen-præparater (f.eks. Brufen, Nurofen, Ibumetin, Ipren): 1 døgns pause.
NB: (1)Acetylsalicylsyrepræparater inaktiverer blodpladerne (trombocytter), og derfor kan der kun fremstilles trombocytkombonenter, hvis disse præparater ikke er taget i en hel uge op til tapningen.
*Donor må plasmatappes.

Springfeber (brucellosis)*
2 års tappepause efter fuld helbredelse. *Donor må plasmatappes

Stiknarkomani
Må ikke tappes. Et enkelt stik for mange år siden er nok.

Stikskader
Hvis du har været i kontakt med materiale, der indeholder blod eller legemesvæsker fra en anden person, medfører det 4 måneders tappepause.

Stofskiftesygdomme
Se Skjoldbruskkirtlen.

Stær
Grå stær må tappes. Akut grøn stær medfører, at man ikke må tappes. Kronisk grøn stær må tappes, medmindre donor får medicin, som medfører en pauseperiode.

Syfilis*
Tappepause i 1 år efter bekræftet helbredelse.
*Donor må plasmatappes

Tandlægebesøg*
Mindre behandling hos tandlæge eller tandplejer: 1 døgns tappepause.
Ukompliceret tandudtrækning, rodbehandling, tandimplantat og påsætning af krone medfører pause i 1 uge
*Donor må plasmatappes

Tatovering
4 måneders pause. Laserfjernelse af tatovering giver tappepause, indtil huden er helet.

Toksoplasmose*
6 måneders tappepause. *Donor må plasmatappes

Tuberkulose
2 års pause efter raskmelding.

Vaccinationer
Vaccination med levende, svækkede bakterier eller virus medfører 4 ugers tappepause. Alle andre vaccinationer giver ingen pause. Donor skal dog være symptomfri.

NB! Vaccination for hepatitis B medfører 4 ugers tappepause, da vaccinationen kan påvises i blodbankernes test.

4 ugers tappepause:
BCG (Calmette, vaccinationsstedet skal være lukket), fåresyge, gul feber, kopper, mæslinger, polio, røde hunde, tyfus (som kapsler) og varicel-zoster.

Vestnilvirus*
Bloddonorer, der har rejst i perioden 1. april til 30. november i områder, hvor der er spredning af Vestnilvirus holder tappepause i 4 uger efter hjemkomsten. *Donor må plasmatappes
Se også Rejsekarantæner.

Vægt
Man skal veje mindst 50 kg. Det skyldes, at man maksimalt må tappe 13 % af den samlede blodvolumen i kroppen. Da man tapper 450 ml +/- 10 %, er den nedre vægtgrænse sat til 50 kg.

Vægttab
Har man tabt sig med vilje, medfører det ikke tappepause, forudsat at vægten er stabil. Et utilsigtet vægttab kan skyldes alvorlig sygdom (f.eks. hiv, diabetes eller kræft) og kan derfor betyde, at man ikke må tappes fremover.

Væksthormon
Man må ikke tappes ved behandling med væksthormon af human oprindelse. Er behandlingen påbegyndt efter 1. januar 1994, drejer det sig med stor sandsynlighed om et rekombinant (ikke humant) præparat, og dette medfører ikke tappepause.

Xenotransplantation (transplantation med væv fra dyr)
Må ikke tappes.

Zikavirus*
Rejser til områder med spredning af zikavirus giver tappepause i 4 uger efter hjemkomsten. *Donor må plasmatappes

Kilde: TMS vers. 5.1, marts 2020, Dansk Selskab for Klinisk Immunologi