Før du bestiller tid til en tapning, bør du være opmærksom på nedenstående karantæneregler.
Ved plasmatapning er karantænereglerne i nogle tilfælde mere lempelige end ved fuldblodstapning.
* betyder at donor kan plasmatappes.Abort
6 måneders karantæne.

AIDS/HIV
Permanent udelukkelse. Har man været udsat for mulig smitte, medfører det 4 måneders karantæne.

Akupunktur
Udført af autoriseret sundhedsperson (læger, tandlæger, kiropraktorer, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, aut. fodterapeuter, bioanalytikere, social- og sundhedsassistenter, radiografer, kliniske tandteknikere, tandplejere og osteopater) med sterile engangsnåle, medfører akupunktur ingen karantæne.
Man skal dog være opmærksom på, at årsagen til behandlingen kan medføre karantæne.
Akupunktur udført i andet regi: 4 måneders karantæne pga. risiko for overførsel af f.eks. hepatitis.

Alder
Nye donorer skal være mellem 17 og 60 år og kan normalt give blod, indtil de er 70 år.
17-årige donorer skal have skriftlig tilladelse fra forældre/værge. Personer, der er fyldt 60 år, accepteres normalt ikke som nye donorer. Registrerede donorer tappes normalt ikke efter det fyldte 70. år.

Alkohol
Man må ikke være synligt beruset, når man tappes.

Allergi
Fødevareallergi, insektallergi, latexallergi og lægemiddelallergi: Medfører permanent udelukkelse, hvis man har haft anafylaktisk chok eller anden alvorlig reaktion.
Nikkelallergi: Medfører permanent udelukkelse, såfremt man får en reaktion ved indstiksstedet på grund af nikkel i nålen.
Bloddonor kan eventuelt henvises til allergiudredning. Afhængig af testresultatet kan bloddonor igen accepteres. Tal med blodbanken om dette.
Se også Høfeber.

Amning
Man er i karantæne, så længe man ammer.

Amøbe dysenteri
Tarmbetændelse forårsaget af amøber medfører 4 ugers karantæne efter raskmelding.

Antibiotika/penicillin
Medfører oftest 4 ugers karantæne, se også min.medicin.dk.

Astma
Symptomfrie kan tappes, også selv om der er anvendt inhalationsspray og lokalsteroid.
Har man astma, der behandles med tabletter eller indsprøjtninger, tappes man ikke i en periode, som angivet på min.medicin.dk. Man skal være uden symptomer ved tapning.

Autoimmune sygdomme
Autoimmune muskel-, gigt-, hud- og bindevævssygdomme medfører oftest permanent udelukkelse.
Se også Skjoldbruskkirtlen.

B12-vitamintilskud*
Hvis det gives pga. blodmangel, betyder det permanent udelukkelse. Hvis det gives af andre årsager, kontakt din blodbank for nærmere info. *Donor må plasmatappes

Basalcellecarcinom
Se Hudkræft.

Besvimelsesanfald
Kan skyldes for lavt blodtryk eller hjerte-/karproblemer, hvilket medfører permanent udelukkelse.

Blodmangel
Midlertidig eller permanent karantæne afhængig af årsagen. Kontakt din blodbank for nærmere info.

Blodprocent
Se Hæmoglobinværdi.

Blodpropper
Se Karlidelser.

Blodtransfusion
4 måneders karantæne.

Blodtryk
For højt og for lavt blodtryk medfører udelukkelse.
Under behandling for højt eller lavt blodtryk tappes man ikke. Normaliseres blodtrykket som følge af en livsstilsændring (vægttab, motion eller rygestop), og evt. medicinsk behandling er stoppet, må man tappes igen efter mindst 1 år med normalt blodtryk.

Blokade
4 ugers karantæne, med mindre andet er angivet på min.medicin.dk. Donor skal være uden følgevirkning af blokaden.

Blødningstendens (abnorm)
(Koagulationsdefekt) Medfører permanent udelukkelse.

Borrelia
Se Flåtbid.

Botox
Indsprøjtning med botox, restylane o.lign. udført af autoriseret sundhedsperson: 1 døgns karantæne. Udført i andet regi: 4 måneders karantæne pga. risiko for overførsel af f.eks. hepatitis.

Bronkitis
Kronisk bronkitis medfører permanent udelukkelse.

Cannabisolie
Hvis det ikke er ordineret af en læge, giver det 4 ugers karantæne, medmindre selve årsagen til, at man tager det, giver permanent udelukkelse eller længere karantæne. Lægeordineret cannabis giver karantæne som angivet på min.medicin.dk.

Centralnervesystemet
En alvorlig sygdom i centralnervesystemet medfører permanent udelukkelse.

Chagas’ sygdom*
Hvis man har været smittet med Chagas’ sygdom, medfører det permanent udelukkelse.
Personer, der har boet mere end 6 måneder i områder, hvor sygdommen forekommer i befolkningen (specielt i landdistrikterne i Mellem- og Sydamerika samt i Sudan, Uganda og Congo), udelukkes permanent. *Donor må plasmatappes

Creutzfeldt-Jacob sygdom
CJD i den nærmeste familie, transplantation med horn- eller hjernehinde, samt behandling med væksthormon af menneskelig oprindelse medfører permanent udelukkelse
Se også Kogalskab (variant Creutzfeldt-Jacob sygdom).
Se også Rejsekarantæner.

Cøliaki
Hvis donor er symptomfri på glutenfri diæt, må donor tappes, såfremt hæmoglobinværdien er inden for donorkriterierne.

D-vitaminindsprøjtning
Må tappes. Årsagen til behandlingen kan dog betyde, at man ikke kan give blod.

Denguefeber
6 måneders karantæne.

Diabetes
Medfører permanent udelukkelse bortset fra lette ikke-medicinsk behandlingskrævende former.

Diarré
Kortvarig diarré (under 1 døgn) uden feber giver 1 uges karantæne fra symptomophør. Diarré i mere end 1 døgn giver 4 ugers karantæne, hvis diarréen skyldes akut infektion hos en i øvrigt rask person.

Eksem
Findes eksemen nær indstiksstedet, tappes der ikke.

Endoskopisk undersøgelse
Undersøgelse med anvendelse af bøjelige instrumenter giver udelukkelse i 4 måneder.

Epilepsi
Person, der lider af krampeanfald, må ikke være bloddonor.
Der kan efter lægeligt skøn tappes, såfremt donor har været medicinfri i 3 år uden anfald.

Farligt erhverv eller fritid
Bør normalt medføre et interval på over 12 timer mellem blodgivningen og genoptagelsen af det farlige arbejde eller den farlige fritidsbeskæftigelse.
Eksempler er piloter, bus- eller lokomotivførere, kranarbejdere, bjergbestigere, dykkere og personer, der arbejder på stiger eller stilladser.

Feberperioder (> 38 grader)
Perioder under 2 uger: 2 ugers karantæne efter at man er helt rask.
Perioder over 2 uger: 4 måneders karantæne efter at man er helt rask.
I nogle tilfælde vil årsagen til feberen medføre permanent udelukkelse.

Fedmeoperation
Permanent udelukkelse uanset hvilken type operation.

Flåtbid
Ved flåtbid gives minimum 4 ugers karantæne. Penicillinbehandling giver 4 ugers karantæne efter endt behandling. Vaccination mod flåter (TBE) giver ingen karantæne.

Forkølelsessår
Se Herpes.

Fuglesyge (ornithose)
6 måneders karantæne efter raskmelding.

Galdesten
Hvis donor ikke har symptomer på tappetidspunktet, må donor tappes.

Gigtfeber
2 års pause efter helbredelse.
Hvis det har medført hjertelidelse, betyder det permanent udelukkelse.

Graviditet
Man tappes ikke under graviditet og 6 måneder efter graviditetsophør (fødsel eller abort).
Derudover skal man være færdig med at amme.

Gul feber
4 ugers karantæne efter raskmelding.

Hash
Se Narkotika.

Hepatitis
Se Leverbetændelse.

Herpes
Karantæne, hvis såret er åbnet. Ved synlig skorpe: Ingen karantæne.

Hjerneblødning og hjerte/kredsløbsforstyrrelser
Permanent udelukkelse.

Hormoner
Nogle hormoner giver permanent udelukkelse. Andre giver kortere eller ingen karantæne.
Spørg altid i blodbanken.
Se også Væksthormon.

Hornhindetransplantation
Se Creutzfeldt-Jacob sygdom.

Hovedpinepiller
Se Smertestillende piller.

HTLV-I/II
Permanent udelukkelse.

Hudkræft
Donorer behandlet for basalcellecarcinom kan tappes 1 år efter afsluttet behandling. Modermærkekræft medfører permanent udelukkelse.

Hudsygdomme
Bloddonorer med udbredte hudlidelser, der er i behandling med steroider eller andet aktivt stof, har oftest karantæne i 1-4 uger efter endt behandling.

Huller til smykker
Se Piercing.

Humant vævs- eller celletransplantation
Udelukkelse i 4 måneder.
Grundsygdommen kan give karantæne eller udelukkelse.

Hæmoglobinværdi
For lav hæmoglobinværdi giver karantæne.
Hæmoglobinværdien før tapning skal ligge på mindst 7,8 mmol/L for kvinder og 8,4 mmol/L for mænd. Stærkt forhøjet hæmoglobinværdi forårsaget af polycythaemia vera medfører permanent udelukkelse.

Høfeber
Er man symptomfri ved brug af næsespray eller øjendråber, kan man tappes.
Pille- eller injektionsbehandling medfører pause, hvor varigheden er afhængig af, hvilken medicin man tager. Er man under hyposensibilisering, medfører det karantæne i 3 dage efter hver dosis.

Infektionssygdomme
Akutte infektionssygdomme, herunder influenza og lignende, medfører oftest 2 ugers karantæne efter raskmelding. Kontakt med en patient, der har akut infektionssygdom, medfører karantæne svarende til længden af sygdommens inkubationstid. Hvis inkubationstiden er ukendt, er karantænen 4 uger.
Se også Aids/hiv, Amøbe dysenteri, Denguefeber, Fuglesyge, Gul feber, Leishmaniasis, Leverbetændelse, Malaria, MRSA, Q-feber, Springfeber, Syfilis, Toksoplasmose, Tuberkulose og Vestnilfeber.

Influenza
Se Infektionssygdomme.

Jern
Jernmangel kan give lav hæmoglobinværdi og dermed midlertidig karantæne.
Sygdom (hæmokromatose), som forårsager forøget jernabsorption med risiko for ophobning af jern i forskellige organer, medfører oftest permanent udelukkelse. Kontakt din blodbank for nærmere info.

Karlidelser
Person med f.eks. overfladisk årebetændelse (flebitis) eller åbent bensår (ulcus cruris) tappes ikke.
Har man tidligere haft hjernekarsygdomme (cerebrovaskulære tilfælde), arterielle- eller dybe venøse blodpropper, medfører det permanent udelukkelse. Dyb venetrombose (DVT) udløst af immobilitet, f.eks. flyrejser eller operation medfører 6 måneders udelukkelse efter afsluttet medicinsk behandling.

Knoglemarvsbetændelse
Processerne i forbindelse med knoglemarvsbetændelse skal have været i ro i mindst 2 år.

Kogalskab (variant Creutzfeldt-Jacob sygdom)
Har du været i Storbritannien samlet i 12 måneder eller mere i perioden 1980-1996, medfører det udelukkelse på grund af en minimal risiko for overførsel af kogalskab.
Storbritannien er her forstået som England, Wales, Skotland, Nordirland, Isle of Man, Kanaløerne, Gibraltar og Falklandsøerne.

Kokain
Kokainsnifning medfører 4 måneders karantæne efter indtagelse. Kokain indsprøjtet i åre medfører permanent udelukkelse.
Se også Narkotika og Stiknarkomani.

Kræftlidelser
Som hovedregel medfører kræft permanent udelukkelse. Donorer behandlet for basalcellecarcinom kan tappes 1 år efter afsluttet behandling.
Kvindelige bloddonorer, der har haft abnorme celler i livmoderhalsen, kan tappes 1 år efter keglesnitsoperation, såfremt der foreligger normal celleprøve.
Se også Basalcellecarcinom og Hudkræft.

Kyssesyge (mononukleose)
Karantæne i 6 måneder efter raskmelding.

Kønssygdomme
Kønssygdomme som klamydia, kønsvorter eller nyopstået herpes på kønsorganerne (gælder ikke ved tilbagevendende herpes) giver karantæne i 4 måneder.

Leishmaniasis (Kala-Azar)*
Person, der har haft symptomer på leishmaniasis i rejsekarantæneperioden, må ikke tappes. Karantænens varighed afhænger af lægelig vurdering. Karantæneområder ses under Rejsekarantæner (rød markering).
Visceral leishmaniasis medfører permanent udelukkelse.
Kutan leishmaniasis medfører karantæne i 1 år efter raskmelding.
*Donor må plasmatappes

Leverbetændelse (hepatitis)
Personer med nuværende eller tidligere smitsom gulsot (hepatitis B eller C) udelukkes permanent. Har man været udsat for en smitterisiko, medfører det 4 måneders karantæne. Smitte med hepatitis A giver 6 måneders karantæne efter raskmelding.
Gulsot, der med sikkerhed skyldes infektion med hepatitis A, medfører karantæne i 6 måneder efter raskmelding. Har man haft gulsot som nyfødt, medfører det ingen karantæne. Gulsot, der skyldes galdesten i galdevejene, medfører karantæne i 6 måneder.
Donorer, der lever i nær kontakt (samme husstand, seksuelt samvær, deling af toiletgrej) med person med hepatitis B eller C, udelukkes i 4 måneder efter ophør af kontakten.
Sygehuspersonale, der er i kontakt med hepatitispatienter, er ikke i karantæne.
Hepatitis E: 1 års karantæne efter raskmelding.

Luftvejssygdomme
Medfører permanent udelukkelse for donorer med alvorlig aktiv eller kronisk sygdom.

Lægeundersøgelse
Personer i undersøgelses-/udredningsforløb må ikke tappes. Kontakt din blodbank for nærmere info.

Malaria*
Person, der har haft malaria, må ikke tappes. Person, som i løbet af de første 5 leveår har boet i alt 6 måneder i et malariaområde (se områderne under Rejsekarantæner (rød markering)), må tidligst give blod 3 år efter sidste ophold i et malariaområde. En ferierejse er nok til en ny 3-års karantæne. Person opvokset i et ikke-malariaområde, der har rejst til et malariaområde, uanset opholdets varighed, har karantæne i 6 måneder efter hjemkomsten. *Donor må plasmatappes
Se også Rejsekarantæner.

Mavesår
Bloddonorer med mavesår tappes ikke. Ved endt medicinsk behandling har man som minimum karantæne i 6 uger. Operation efter mavesår giver permanent udelukkelse.

Medicin
Indtagelse af medicin medfører ofte udelukkelse i en periode og visse former for medicin medfører permanent udelukkelse.
Se nærmere på min.medicin.dk.

MRSA
Raske smittebærere må tappes. Efter evt. sygdomsudbrud må donor tappes, når medicinkarantæneperioden er overstået, og donor er rask.

Narkotika
Har donor røget eller spist narkotika (hash, marihuana, amfetamin, heroin, LSD, extasy, fantasy mm.) medfører det 1 måneds karantæne fra seneste indtagelse (hash dog 1 døgn).
Indtagelse af hash medfører 1 døgns karantæne, men bruges hash flere gange om ugen, giver det 1 måneds karantæne.
Se også Kokain og Stiknarkomani.

Nethindeløsning
Giver minimum 6 måneders karantæne.

Nyresygdomme
Kronisk nyresygdom giver permanent udelukkelse. Andre nyresygdomme kan give karantæne af forskellig varighed.

Operation
Beror på individuel lægeafgørelse, men som hovedregel er det mellem 1-4 måneders karantæne, alt efter operationens størrelse. Ved komplikationer kan man risikere at karantæneperioden bliver forlænget. Kontakt din blodbank for nærmere info.
Større operationer: 4 måneders karantæne.
Blodtransfusion ifm. operation: 4 måneders karantæne.
Små operationer i lokalbedøvelse (f.eks. sterilisation af mænd): 1 måneds karantæne.
Ukompliceret laseroperation af øjne: 1 uges karantæne.

Piercing
Alle steder på kroppen medfører 4 måneders karantæne fra datoen for piercingen.

Polycystisk Ovariesyndrom
Må tappes, hvis der ikke gives medicinsk behandling.

Prostitution
Har man været sammen med en prostitueret, medfører det 4 måneders karantæne. Har man selv været prostitueret, giver det permanent udelukkelse.

Psykisk syge
Tappes ikke, såfremt blodbanken vurderer, at der kan være risici forbundet hermed.

Psykofarmaka
Karantænen afhænger af typen af medicin, men som regel 4 uger efter endt behandling.
Se også Medicin.

Puls
Pulsen skal være regelmæssig og mellem 50 og 110 per minut. Hvis donor er toptrænet, kan en regelmæssig puls under 50 accepteres.

Rejsekarantæner

Hvis du rejser til et karantæneland, vil du som udgangspunkt være i karantæne 6 måneder fra hjemkomstdato.

Du kan se, om du har rejst i et karantæneområde, samt hvor lang tids karantæne du eventuelt har ved at se vores interaktive karantænekort.

Se karantænekortet her.

Vi har også en rejsekarantæneliste, hvor områderne står i alfabetisk orden. Bemærk, at Tyrkiet er delt op i øst og vest, hvor Østtyrkiet giver 6 måneders karantæne fra hjemkomst, mens Vesttyrkiet kun giver 4 ugers karantæne. Du kan se, hvor opdelingen går på dette kort over Tyrkiet.

Grundet risiko for Vestnilfeber er der flere områder i Europa, der er i karantæne. Hvis du har rejst inden for de et af de europæiske smitteområder mellem d. 1. april og 30. november, giver det 4 ugers karantæne fra hjemkomstdatoen. Smitteområder ændrer sig løbende, så vi anbefaler, at du holder dig opdateret ved hjælp af rejsekarantænekortet.

Hvis du har været i Storbritannien i samlet set 12 måneder eller længere mellem 1980 og 1996, medfører det karantæne på grund af en minimal risiko for overførsel af kogalskab (variant af Creutzfeldt-Jacob sygdom). Storbritannien skal her ses som England, Wales, Skotland, Nordirland, Isle of Man, Kanaløerne, Gibraltar og Falklandsøerne.

Personer, som i løbet af de 5 første leveår har boet i alt 6 måneder i et rødt smitteområde (se karantænekortet), må tidligst give blod 3 år efter sidste ophold i et rødt område, og en ferierejse til et rødt område er nok til, at de får en ny 3-års karantæne

Risikobetonet adfærd
Risikobetonet adfærd, dvs. adfærd eller levevis, der gør, at man er i forhøjet risiko for at pådrage sig smitte med bl.a. hiv og hepatitis, medfører permanent udelukkelse. Gælder for personer, der er eller har været prostitueret, er eller har været stiknarkoman, deler eller har delt injektionsnåle med andre, mand som har haft samleje eller andet seksuelt samvær med en anden mand samt blødere behandlet før 1988.

Seksuel kontakt
Medfører 4 måneders karantæne efter seneste seksuelle kontakt med risikogruppe. Risikogrupper er blandt andre: Biseksuel mand, hiv-positiv, prostitueret, person fra geografiske områder, hvor hiv forekommer udbredt i befolkningen (Afrika syd for Sahara, Sydøstasien og Sydamerika) samt blødere behandlet før 1988.

Sex mellem mænd
Samleje eller anden seksuel kontakt mellem mænd medfører permanent udelukkelse.

Skarifikation
4 måneders karantæne.

Skjoldbruskkirtlen
Forhøjet stofskifte medfører permanent udelukkelse. For lavt stofskifte (myxødem) må gerne tappes. Struma og godartede knuder giver ikke karantæne.

Smertestillende piller
Paracetamol-præparater (f.eks. Panodil, Pamol, Pinex): Ingen karantæne. Acetylsalicylsyre-præparater* (f.eks. Kodimagnyl, Albyl, Treo, Idotyl) og Ibuprofen-præparater (f.eks. Brufen, Nurofen, Ibumetin, Ipren): 1 døgns karantæne.
NB: *Acetylsalicylsyrepræparater inaktiverer blodpladerne (trombocytter) og derfor kan der kun fremstilles trombocytkombonenter, hvis disse præparater ikke er taget i en hel uge op til tapningen.

Springfeber (brucellosis)*
2 års karantæne efter fuld helbredelse. *Donor må plasmatappes

Stiknarkomani
Permanent udelukkelse. Et enkelt stik for mange år siden er nok.

Stikskader
Hvis du har været i kontakt med materiale, der indeholder blod eller legemesvæsker fra en anden person, medfører det 4 måneders karantæne.

Stofskiftesygdomme
Se Skjoldbruskkirtlen.

Stær
Grå stær må tappes. Akut grøn stær giver permanent udelukkelse. Kronisk grøn stær må tappes, medmindre donor får medicin, som giver karantæne.

Syfilis*
Udelukkelse i 1 år efter bekræftet helbredelse. *Donor må plasmatappes

Tandlægebesøg
1 døgns karantæne* *Donor må plasmatappes
Større behandling som tandudtrækning og rodbehandling medfører 1 uges karantæne. Tandimplantat giver 1 måneds karantæne.

Tatovering
4 måneders karantæne. Laserfjernelse af tatovering giver karantæne, indtil huden er helet.

Toksoplasmose*
6 måneders karantæne. *Donor må plasmatappes

Tuberkulose
2 års karantæne efter raskmelding.

Vaccinationer
Vaccination med levende, svækkede bakterier eller virus medfører 4 ugers karantæne. Alle andre vaccinationer giver ikke karantæne. Donor skal dog være symptomfri.

NB! Vaccination for hepatitis B giver 4 ugers karantæne, da vaccinationen kan påvises i blodbankernes test.

4 ugers karantæne:
BCG (Calmette, vaccinationsstedet skal være lukket), fåresyge, gul feber, kopper, mæslinger, polio, røde hunde, tyfus (som kapsler) og varicel-zoster.

Vestnilvirus*
Bloddonorer, der har rejst i perioden 1. april til 30. november i områder, hvor der er spredning af Vestnilvirus får karantæne i 4 uger efter hjemkomsten. *Donor må plasmatappes
Se også Rejsekarantæner.

Vægt
Man skal veje mindst 50 kg. Det skyldes, at man maksimalt må tappe 13 % af den samlede blodvolumen i kroppen. Da man tapper 450 ml +/- 10 %, er den nedre vægtgrænse sat til 50 kg.

Vægttab
Har man tabt sig med vilje, medfører det ikke karantæne, forudsat at vægten er stabil. Et utilsigtet vægttab kan skyldes alvorlig sygdom (f.eks. hiv, diabetes eller kræft) og kan derfor give permanent udelukkelse.

Væksthormon
Permanent udelukkelse ved behandling med væksthormon af human oprindelse. Er behandlingen påbegyndt efter 1. januar 1994, drejer det sig med stor sandsynlighed om et rekombinant (ikke humant) præparat, og dette medfører ikke karantæne.

Xenotransplantation (transplantation med væv fra dyr)
Giver permanent udelukkelse.

Zikavirus*
Rejser til områder med spredning af zikavirus giver karantæne i 4 uger efter hjemkomsten. *Donor må plasmatappes

Kilde: TMS vers. 4.4, januar 2019, Dansk Selskab for Klinisk Immunologi