Bemærk: du skal være af 100% (dvs. begge dine forældre skal være iranere, indere eller pakistanere) iransk, indisk eller pakistansk herkomst. Den sjældne blodtype, In(b-), som Zainab har, findes ikke hos andre befolkningsgrupper. Du skal være blodtype 0 eller blodtype A. Selv hvis disse ting er opfyldt, så vil der kun være 1-2 ud af 1000 personer, hvor blodtypen passer til Zainab.

Hvordan kan du hjælpe?

Hvis du allerede er bloddonor: henvend dig i den blodbank, hvor du bliver normalt bliver tappet og angiv, at du ønsker at give blod til Zainab i USA.

Hvis du ikke allerede er bloddonor: tilmeld dig som donor via www.bloddonor.dk. Du kan angive i feltet ”Fritekst”, at du ønsker at give blod til Zainab i USA.

Hvis du er i behandling med medicin, så tjek på først på www.medicin.dk (i feltet ”Bloddonor”), om det er foreneligt med at være bloddonor.

I begge tilfælde vil den konkrete blodbank gøre, hvad den rimeligvis kan for at fremskynde sagen under hensyntagen til blodbankens øvrige aktiviteter.

Tilmelder man sig som ny donor, må man påregne (ugers) ventetid på at blive indkaldt til blodprøvetagning.