Covid-19 information

Hvis uheldet er ude

Vi passer godt på dig som donor, og det er som udgangspunkt helt ufarligt at donere blod. Der er kun en meget lille risiko for tappeskader i forbindelse med bloddonation, og langt de fleste skader er meget små, eksempelvis lidt utilpashed eller en mindre blodansamling.

Har du gener, som ikke er forsvundet en uge efter tapningen, skal du hurtigst muligt kontakte det sted, hvor du er blevet tappet. Hvis blodbanken finder det relevant, udfylder de en skadesanmeldelse, som sendes til Bloddonorerne i Danmarks sekretariat. Anmeldelsen videresendes herefter til Patienterstatningen, som vil behandle sagen og undersøge grundlaget for en eventuel erstatning. Du er også velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål til anmeldelse af skader.

I tilfælde af at noget går galt, er man som donor dækket af Patienterstatningen og Bloddonorernes Sikringsfond. Disse organisationer har et tæt samarbejde, men det er Patienterstatningen alene, der skal vurdere, hvorvidt man er berettiget til erstatning. Du kan som bloddonor modtage erstatning for skader, som følger direkte af din tapning – men du kan også modtage erstatning ved uheld i forbindelse med transporten til og fra en aftalt tapning. Sidstnævnte gælder dog kun, hvis du ikke også modtager erstatning fra anden side.

Du kan som donor få følgende erstattet:

  • Helbredsudgifter til f.eks. medicin, fysioterapeut og/eller andre hjælpemidler
  • Mistet arbejdsfortjeneste – hvis der er lidt et egentligt tab
  • Svie og smerte
  • Varige mèn – på 5 % eller derover
  • Udgifter til begravelse
  • Tab af forsørger

I tilfælde af mindre tingskader vil det være det enkelte tappested, som skal dække udgiften. I særlige tilfælde kan Sikringsfonden dække betydelig tingskade.