Som bloddonor er det vigtigt, at du er grundigt informeret. Personalet på tappestederne er altid meget opmærksomme på at fortælle, hvad det er vigtigt at huske på som bloddonor. Men det kan være svært at huske det hele. Herunder finder du et bredt udvalg af pjecer, hvori du kan finde information om mange forskellige emner.

Undervisningsmateriale

Bogen ‘Dit Blod’ er en lærebog om blod og bloddonation. Den egner sig til biologiundervisningen i 10. klasse og gymnasiet, men kan også bruges i andre uddannelsesmæssige sammenhænge.

Formålet med bogen er at give læseren en grundlæggende viden om blod og bloddonation, samt at skabe en forståelse og sammenhæng på området.

Du kan hente bogen her

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone