De vigtigste vira, som kan smitte gennem blodet, er HIV og Hepatitis (leverbetændelse) af typen B og C. For mange virustyper gælder det, at du kan være smittet, uden at du kan se eller føle tegn på sygdom. Derfor bliver dit blod altid undersøgt for de tre vira, før det gives videre til en patient. Blodtypen bliver også altid kontrolleret.

20160113 Bloddonorerne i Danmark. Rigshospitalet. Blod og serum.

HIV

HIV-virusset ødelægger kroppens immunforsvar, så kroppen har sværere ved at bekæmpe infektioner. Hvis du ikke kommer i behandling, vil du med tiden udvikle AIDS, som er en meget alvorlig sygdom. Du kan være smittet med HIV i mange år uden at føle dig syg, og i den tid kan du risikere at smitte andre.

Man kan smittes med HIV gennem:

  • Sex med en person der er smittet med HIV.
  • Overførsel af smittet blod, fx ved brug af samme sprøjte eller kanyle i forbindelse med injektion af bodybuildersteroider eller hormoner eller ved stiknarkomani.
  • Fra mor til barn ved fødslen, hvis moderen er smittet.

HIV kan ikke smitte ved almindelig social kontakt (f.eks. på arbejdet, derhjemme eller i skolen). Du kan heller ikke blive smittet ved at give blod, da blodbankerne anvender sterilt engangsudstyr.

Hepatitis B

Denne form for leverbetændelse bryder ud nogle måneder efter, du er blevet smittet, og den kan vise sig ved let feber, kvalme, madlede, gulsot, mørk urin og lys afføring, men den kan også forløbe helt uden symptomer. Leverbetændelsen kan vare en måneds tid. For nogle heler betændelsen ikke fuldstændigt, men fortsætter i en blivende smittebærertilstand, hvor du fortsat kan smitte.

Hepatitis B kan smitte gennem:

  • Hepatitis B smitter på samme måde som HIV – ved samleje, blodoverførsel og fra smittet mor til barn ved fødsel.

Hepatitis C

Hepatitis C viser typisk ingen tegn på sygdom. Efter sygdomsforløbet udvikles der oftest en konstant smittebærertilstand, hvor du ingen symptomer har, men kan smitte andre.

Hepatitis C kan smitte gennem:

  • Oftest smitter sygdommen gennem blodoverførsel, fx ved at man har delt kanyle, tatoveringsnål, piercingværktøj eller akupunkturnål med andre.

Undersøgelse for virussmitte i donorblod

For mange vira gælder, at man i lang tid kan være smittet med en virus, uden at man kan se nogle tegn på sygdom. I disse tilfælde kan smitten kun opdages via undersøgelser i et laboratorium. Blodbanken foretager undersøgelser for smitte af alle tre ovenstående virustyper på hver eneste portion donorblod.

Er undersøgelserne af donorblod for virussmitte 100% sikre?

Nej! De undersøgelser, der foretages inden en blodtransfusion, er ikke en garanti for, at blodet ikke kan smitte, da smitten oftest ikke kan ses i den første tid, efter man er blevet smittet. I denne tid kan blodet dog stadig overføre alvorlige sygdomme og derved smitte patienter, der modtager en blodtransfusion. Derfor er det ekstremt vigtigt, at alle personer, der har været udsat for en smitterisiko, ikke giver blod. Hvis du er bare lidt i tvivl, bør du undlade at give blod. Tag i stedet en snak med enten blodbankens læge i fuld fortrolighed eller din egen læge, og find ud af hvordan du bedst kan få en afklaring.

Falsk alarm

Der er ingen metode der er helt fri for fejl. De hyppigst anvendte undersøgelser for virus og virusantistoffer er meget følsomme og vil i få tilfælde give udslag ved en fejl, også selvom der ikke findes en virus i blodet. Man kan sammenligne dem med en følsom tyverialarm, som sættes i gang af et husdyr. Alle blodprøver, som har udvist en positiv reaktion i den almindelige undersøgelse for antistoffer, bliver nærmere undersøgt med endnu mere krævende og grundige metoder. Hvis disse også udviser en positiv reaktion, så er tilstedeværelsen af virussmitte bevist.