Hvad testes blodet for?

De vigtigste vira, som kan smitte gennem blodet, er HIV og Hepatitis (leverbetændelse) af typen B og C. For mange virustyper gælder det, at du kan være smittet, uden at du kan se eller føle tegn på sygdom. Derfor bliver dit blod altid undersøgt for de tre vira, før det gives videre til en patient. Blodtypen bliver også altid kontrolleret.