Skade ved bloddonation

Det sker heldigvis sjældent, at donorer kommer til skade i forbindelse med bloddonation. Sker der alligevel en skade, har du god mulighed for at få erstatning. Det skyldes, at lovgivningen tilgodeser raske borgere, der frivilligt hjælper andre som bloddonor.

En skade kan for eksempel være, hvis du oplever smerter i armen eller bliver utilpas i forbindelse med, at du donerer blod. Hvis du oplever bivirkninger eller skader i forbindelse med tapning er det altid en god idé at tage kontakt til blodbanken, hvor du blev tappet. Blodbanken kan vurdere dine gener og rådgive om mulige årsager og forventet forløb.

Som bloddonor kan du have mulighed for erstatning eller godtgørelse for:

  • udgifter til fx medicin, fysioterapi og transport
  • tabt arbejdsfortjeneste
  • svie og smerte
  • varigt mén
  • tabt erhvervsevne

Det er Patienterstatningen der træffer afgørelse om erstatning for personskade. Hvis dit tøj eller andre ting bliver ødelagt ved bloddonationen, kan du søge om erstatning ved at kontakte tappestedet.

Sådan søger du erstatning

Hvis du har en skade fra bloddonation, kan du søge erstatning selv eller sammen med personalet fra Blodbanken:

Hvis du har brug for hjælp til behandling af skaden, kan du kontakte det sted, hvor du blev tappet. Du kan også kontakte sekretariatet for Bloddonorerne Danmark, hvis du har spørgsmål.

Bloddonorernes Sikringsfond kan i særlige tilfælde dække skader, som ikke er dækket af Patienterstatningen.