DBDS organisation

Det Danske Bloddonorstudie bygger på de danske blodbanker og på den velvillige deltagelse af danske bloddonorer.