Frivilligt arbejde

Som frivillig ved Bloddonorerne i Danmark er du med til at sikre, at der altid er blod nok til behandling af patienter på de danske hospitaler. Det er nemlig med hjælp fra de mange frivillige ildsjæle, at vi hvert år formår at skaffe det nødvendige antal donorer samt at udbrede viden om bloddonation.