Organisation

Udvalg

Se oversigt over udvalg og udvalgsmedlemmer

Hovedbestyrelse

To medlemmer fra hver regionsbestyrelse udgør sammen med landsformanden og en repræsentant for blodbanklægerne Bloddonorerne Danmarks (BD) hovedbestyrelse.

Bente Graversen Landsformand for BD

Sven Gerner Nielsen Næstformand for BD (BD Region Sjælland)

Benjamin Harritslev Christensen BD Region Midtjylland

Charlotte Dall BD Region Sjælland (formand for regionsbestyrelsen)

Thomas Bak BD Region Hovedstaden (formand for regionsbestyrelsen)

Palle Jespersen BD Region Syddanmark

Morten Bagge Hansen Dansk selskab for klinisk immunologi (DSKI)

Thomas Kaa BD Region Syddanmark

Per Højen BD Region Nordjylland (formand for regionsbestyrelsen)

Rasmus Sylvest Pedersen BD Region Hovedstaden

Tommy Sørensen BD Region Nordjylland

Jannie Bjørn Hansen BD Region Midtjylland (formand for regionsbestyrelsen)

Lisbet Schønau Direktør, Bloddonorerne Danmark