Covid-19 information

Organisation

Hovedbestyrelse

To medlemmer fra hver regionsbestyrelse udgør sammen med landsformanden og en repræsentant for blodbanklægerne Bloddonorerne i Danmarks hovedbestyrelse.

Bente Graversen Landsformand for BiD

Sven Gerner Nielsen Næstformand for BiD (Region Sjælland)

Anders Langballe Region Nordjylland

Benjamin Harritslev Christensen Region Midtjylland

Charlotte Dall Region Sjælland (formand for regionsbestyrelsen)

Flemming Thornæs Hansen Region Hovedstaden (formand for regionsbestyrelsen)

Henrik Vendelbo Jørgensen Region Syddanmark (næstformand for regionsbestyrelsen)

Julie Elmvang Beicker Region Hovedstaden

Morten Bagge Hansen Dansk selskab for klinisk immunologi (DSKI)

Palle Jespersen Region Syddanmark (formand for regionsbestyrelsen)

Per Højen Region Nordjylland (formand for regionsbestyrelsen)

Ulla Bøye Larsen Region Midtjylland

Lisbet Schønau Sekretariatet for Bloddonorerne i Danmark