Hver gang du bliver tappet, måler blodbanken din hæmoglobinværdi, også kendt som blodprocent. Det er for at være sikker på, at din krop kan tåle at give blod. De fleste blodbanker måler med jævne mellemrum også ferritinindholdet i dit blod. Det viser, hvor stort dit jerndepot er.

Som donor mister du mellem 215 og 302 mg jern ved en tapning. Jern er vigtigt for mange af kroppens funktioner, ikke mindst når der skal dannes nye røde blodlegemer efter en bloddonation. Der skal nemlig jern til at danne det iltbærende protein, der findes i de røde blodlegemer.

Vi optager jern fra kosten eller fra jerntabletter. Det jern, som kroppen ikke skal bruge med det samme, bliver lagret i et jerndepot – også kaldet ferritin – hvorfra det frigives, når der er behov for det. Jernmangel kan bl.a. føre til træthed og nedsat udholdenhed i muskler, og din hæmoglobinværdi kan falde.

Det er lettere at opretholde et rimeligt jerndepot end at genopbygge et meget lavt jernniveau. Netop ved at holde jævnligt øje med donorernes jerndepoter har blodbankerne mulighed for at tilbyde jerntabletter, før der bliver alvorlig jernmangel. Tabletterne vil blive udleveret i et antal, der sikrer, at du opbygger et godt jerndepot.

Du kan selv hjælpe med at opretholde et fornuftigt jernniveau ved at tænke over, hvad du spiser. I pjecen Bloddonorer og jern kan du få inspiration til sund og jernholdig kost. Vores krop besidder nogle stramme regulationsmekanismer, der styrer, hvor meget jern der optages. Derfor vil man normalvis ikke kunne spise sig til for meget jern i kroppen.

  • Kvinders hæmoglobinværdi bør være på mindst 7,8 mmol/liter
  • Mænds hæmoglobinværdi bør være på mindst 8,4 mmol/liter
  • Bloddonorers ferritinværdi bør være på mellem 60 og 300 mikrogram/liter, hvilket svarer til et jerndepot på 430-2150 mg jern