Før du bestiller tid til en tapning, bør du være opmærksom på nedenstående regler for tappepauser. 

Abort
6 måneders tappepause ved fuldblods- og plasmatapning.

AIDS/HIV
Må ikke tappes. Har du været udsat for mulig smitte, medfører det 4 måneders tappepause ved både fuldblods- og plasmatapning.

Akupunktur
Medfører ingen tappepause, hvis det er udført af autoriseret sundhedsperson (læger, tandlæger, kiropraktorer, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, aut. fodterapeuter, bioanalytikere, social- og sundhedsassistenter, radiografer, kliniske tandteknikere, tandplejere og osteopater) med sterile engangsnåle.
Du skal dog være opmærksom på, at årsagen til behandlingen kan medføre tappepause ved både fuldblods- og plasmatapninger.
Akupunktur udført i andet regi giver 4 måneders tappepause pga. risiko for overførsel af f.eks. hepatitis.

Alder
Nye donorer skal være mellem 17 og 65 år og kan normalt give blod, indtil de bliver 70 år.
17-årige donorer skal have skriftlig tilladelse fra forældre/værge. Personer, der er fyldt 65 år, accepteres normalt ikke som nye donorer. Registrerede donorer tappes normalt ikke efter det fyldte 70. år.

Alkohol
Du må ikke være synligt beruset, når du tappes.

Allergi
Fødevareallergi, insektallergi, latexallergi og lægemiddelallergi medfører, at du ikke må tappes for hverken fuldblod eller plasma, hvis du har haft anafylaktisk chok eller anden alvorlig reaktion.
Nikkelallergi: Du må ikke tappes, såfremt du får en reaktion ved indstiksstedet på grund af nikkel i nålen. Laktoseintolerance giver som udgangspunkt ingen tappepause, men er en individuel vurdering. Kontakt din blodbank for at høre mere.
Donor kan eventuelt henvises til allergiudredning. Afhængig af testresultatet kan nogle igen accepteres som donor. Tal evt. med blodbanken om dette.

Se også Høfeber eller Nældefeber.

Amning
Både fuldblods- og plasmadonorer har tappepause, så længe man ammer.

Amøbe dysenteri
Tarmbetændelse forårsaget af amøber medfører 4 ugers tappepause efter raskmelding for både fuldblods- og plasmadonorer.

Antibiotika/penicillin
Medfører oftest 4 ugers tappepause. Slå gerne det specifikke præparat op på min.medicin.dk og se under punktet ’Bloddonor’, om du kan tappes.

Antihistamin
Se Høfeber

Astma
Symptomfrie kan tappes, også selvom der er anvendt inhalationsspray og lokalsteroid.
Har du astma, der behandles med tabletter eller indsprøjtninger, tappes du ikke i en periode, som angivet på min.medicin.dk. Du skal være uden symptomer ved tapning.

Autoimmune sygdomme
Autoimmune muskel-, gigt-, hud- og bindevævssygdomme medfører oftest, at du ikke tappes.
Se også Skjoldbruskkirtlen.

B12-vitamintilskud
Hvis det gives pga. blodmangel, må du ikke fuldblodstappes. Du må dog gerne donere plasma. Hvis det gives af andre årsager, kontakt din blodbank for nærmere info.
Da B12-mangel giver en lav blodprocent, er det ok med plasmatapninger, hvor du ikke mister nogen røde blodlegemer.

Basalcellecarcinom
Se Hudkræft.

Besvimelsesanfald
Kan skyldes for lavt blodtryk eller hjerte-/karproblemer, hvilket medfører at du ikke må tappes.

Biopsier
Tappepausen afhænger af, hvilken type biopsi du har fået foretaget. Spørg derfor din blodbank.

Blodmangel
Midlertidig eller permanent tappepause ved fuldblods- og plasmatapninger afhængig af årsagen. Kontakt din blodbank for nærmere info.

Blodprocent
Se Hæmoglobinværdi.

Blodpropper
Se Karlidelser.

Blodtransfusion
4 måneders tappepause ved både fuldblod og plasma.

Blodtryk
For lavt blodtryk eller behandling for dette medfører, at du ikke må tappes. Personer, som behandles med blodtryksnedsættende medicin, må tappes, hvis behandlingen ikke har været ændret de seneste 3 måneder, og de er velbehandlede.

Blokade
4 ugers tappepause, medmindre andet er angivet på min.medicin.dk. Du skal være uden følgevirkning af blokaden.

Blødersygdom (hæmofili)
Må ikke tappes.

Blødningstendens (abnorm)
(Koagulationsdefekt) Må ikke tappes.

Borrelia
Se Flåtbid.

Botox
Indsprøjtning med botox, restylane o.lign. udført af autoriseret sundhedsperson giver 1 døgns tappepause.
Hvis det er udført i andet regi giver det 4 måneders tappepause pga. risiko for overførsel af f.eks. hepatitis. Dette gælder både fuldblods- og plasmadonorer.

Bronkitis
Kronisk bronkitis medfører, at du ikke må tappes.

Cannabisolie
Hvis det ikke er ordineret af en læge, giver det 4 ugers tappepause, medmindre selve årsagen til, at du tager det, betyder at du ikke må tappes fremover eller giver en længere tappepause. Lægeordineret cannabis medfører en tappepause som angivet på min.medicin.dk. Dette gælder ved både fuldblods- og plasmatapninger.

Centralnervesystemet
En alvorlig sygdom i centralnervesystemet medfører, at du ikke må tappes.

Chagas’ sygdom
Hvis du har været smittet med Chagas’ sygdom, må du ikke fuldblodstappes, men du må gerne donere plasma.
Personer, der har boet mere end 6 måneder i områder, hvor sygdommen forekommer i befolkningen (specielt i landdistrikterne i Mellem- og Sydamerika samt i Sudan, Uganda og Congo), udelukkes permanent

Coronavirus

Hvis du har haft infektion med coronavirus: Du må give blod 28 dage efter symptomerne er ophørt (symptom i form af tab af lugte- eller smagssans giver ikke karantæne.)

Pause efter kontakt med smittet person: Har du været i direkte kontakt med en person, der er konstateret smittet med coronavirus, må du ikke komme i blodbanken/på tappestedet de første 14 dage efter kontakt.

Pause ved luftvejsinfektion: Du skal være helt rask, når du donerer. Er du syg med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær, må du ikke komme i blodbanken/på tappestedet. Hvis du har haft feber, skal du holde pause fra tapning i 14 dage efter feberens ophør.

Pause efter rejse: Har du været i udlandet, må du ikke komme i blodbanken/på tappestedet de første 14 dage efter hjemkomst.

Øget håndhygiejne og afstand: Når du kommer i blodbanken, vil vi bede dig om at afspritte dine hænder. Desuden skal du holde 1 meters afstand til øvrige donorer.

Creutzfeldt-Jacob sygdom
CJD i den nærmeste familie, transplantation med horn- eller hjernehinde, samt behandling med væksthormon af menneskelig oprindelse medfører, at du ikke må være fuldblods- eller plasmadonor.
Se også Kogalskab (variant Creutzfeldt-Jacob sygdom).
Se også Rejsekarantæner.

Cøliaki
Hvis du er symptomfri på glutenfri diæt, må du gerne give både fuldblod og plasma, såfremt hæmoglobinværdien er inden for donorkriterierne.

D-vitaminindsprøjtning
Må tappes. Årsagen til behandlingen kan dog betyde, at du ikke kan give blod.

Denguefeber
6 måneders pause.

Diabetes
Medfører at du ikke må tappes, bortset fra ved lette ikke-medicinsk behandlingskrævende former.

Diarré
Kortvarig diarré (under 1 døgn) uden feber giver 1 uges tappepause fra symptomophør. Diarré i mere end 1 døgn giver 4 ugers tappepause, hvis diarréen skyldes akut infektion hos en i øvrigt rask person.

Eksem
Findes eksemen nær indstiksstedet, tappes du ikke.

Kikkertundersøgelse (endoskopi)
Undersøgelse med anvendelse af bøjelige kikkertinstrumenter giver tappepause i 4 måneder.

Epilepsi
Hvis du lider af krampeanfald, må du ikke være bloddonor.
Der kan efter lægeligt skøn tappes, hvis du har været medicinfri i 3 år uden anfald.

Farligt erhverv eller fritid
Bør normalt medføre et tidsrum på over 12 timer mellem blodgivningen og genoptagelsen af det farlige arbejde eller den farlige fritidsbeskæftigelse.
Eksempler er piloter, bus- eller lokomotivførere, kranarbejdere, bjergbestigere, dykkere og personer, der arbejder på stiger eller stilladser.

Feberperioder (> 38 grader)
Perioder under 2 uger: 2 ugers tappepause efter at du er helt rask.
Perioder over 2 uger: 4 måneders tappepause efter at du er helt rask.
I nogle tilfælde vil årsagen til feberen medføre, at du ikke må tappes fremover.
Se også Forkølelse eller infektionssygdomme.

Fedmeoperation
Du må ikke tappes, uanset hvilken type operation. Dette skyldes bl.a., at kroppen optager næringsstoffer anderledes, og du løber derfor ikke den risiko at overbelaste kroppen ved at få tappet blod. Dette gælder både for fuldblod og plasma.

Flåtbid
Ved flåtbid gives minimum 4 ugers tappepause til både fuldblods- og plasmadonorer. Penicillinbehandling giver 4 ugers tappepause efter endt behandling. Bekræftet infektion med borreliose giver 4 måneders pause efter raskmelding. Vaccination mod flåter (TBE) giver ingen tappepause.

Forkølelse
Kraftig forkølelse, evt. med feber, giver 1 uges pause. Ved let snue/løbenæse bør du kontakte din blodbank, der vil vurdere, om du kan tappes. Dette gælder både fuldblod og plasma.

Forkølelsessår
Se Herpes.

Fuglesyge (ornithose)
6 måneders tappepause efter raskmelding.

Galdesten
Hvis du ikke har symptomer på tappetidspunktet, må du gerne tappes.

Gigtfeber
2 års pause efter helbredelse.
Hvis det har medført hjertelidelse, betyder det, at du ikke må tappes fremover.

Graviditet
Du tappes ikke under graviditet og 6 måneder efter graviditetsophør (fødsel eller abort).
Derudover skal du være færdig med at amme.

Gul feber
4 ugers tappepause efter raskmelding. Dette gælder både ved fuldblods- og plasmatapninger.

Hash
Se Narkotika.

Hepatitis
Se Leverbetændelse.

Herpes
Det medfører tappepause, hvis såret er åbnet. Ved synlig skorpe er der ingen tappepause.

Hjerneblødning og hjerte/kredsløbsforstyrrelser
Må ikke tappes.

Hjernerystelse
Du må tappes 4 uger efter ophør af symptomer (f.eks. hovedpine, kvalme, svimmelhed).

Hormoner
Nogle hormoner medfører, at du ikke må tappes. Andre giver kortere eller ingen tappepause.
Spørg altid i blodbanken.
Se også Væksthormon.

Hornhindetransplantation
Se Creutzfeldt-Jacob sygdom.

Hovedpinepiller
Se Smertestillende.

HTLV-I/II
Må ikke tappes.

Hudkræft
Donorer behandlet for basalcellecarcinom kan tappes 1 år efter afsluttet behandling. Modermærkekræft medfører, at du ikke må tappes fremover.

Hudsygdomme
Bloddonorer med udbredte hudlidelser, der er i behandling med steroider eller andet aktivt stof, har oftest tappepause i 1-4 uger efter endt behandling.

Huller til smykker
Se Piercing.

Humant vævs- eller celletransplantation
Tappepause i 4 måneder fra både fuldblods- og plasmatapninger.
Grundsygdommen kan give tappepause eller medføre, at du ikke må tappes fremover.

Hæmoglobinværdi
For lav hæmoglobinværdi medfører en tappepause for både plasma- og fuldblodsdonorer.
Hæmoglobinværdien før tapning skal ligge på mindst 7,8 mmol/L for kvinder og 8,4 mmol/L for mænd. Stærkt forhøjet hæmoglobinværdi forårsaget af polycythaemia vera medfører, at du ikke må tappes fremover.

Hæmokromatose
Er hæmokromatose påvist tilfældigt, f.eks. i forbindelse med ferritinmåling, må du gerne tappes, hvis du er uden symptomer og ikke har behov for hyppigere tapninger end den maksimale tappehyppighed for bloddonation. Hvis du har symptomer eller har behov for hyppigere tapning, må du ikke tappes. Dette gælder både plasma og fuldblod.

Høfeber
Er du symptomfri ved brug af næsespray, øjendråber eller antihistaminer, kan du tappes for både fuldblod og plasma.
Injektionsbehandling kan medføre tappepause for både fuldblods- og plasmadonorer, hvor varigheden er afhængig af, hvilken medicin du tager. Tjek min.medicin.dk. Er du under hyposensibilisering, medfører det en tappepause på 3 dage efter hver dosis.

Infektionssygdomme
Akutte infektionssygdomme, herunder influenza og lignende, medfører oftest 2 ugers pause efter raskmelding. Kontakt med en patient, der har akut infektionssygdom, medfører tappepause svarende til længden af sygdommens inkubationstid. Hvis inkubationstiden er ukendt, er tappepausen på 4 uger.
Se også Aids/hivAmøbe dysenteri, Denguefeber, Fuglesyge, Gul feber, Leishmaniasis, Leverbetændelse, Malaria, MRSA , Springfeber, Syfilis, Toksoplasmose, Tuberkulose og Vestnilvirus.

Influenza
Se Infektionssygdomme.

Jern
Jernmangel kan give lav hæmoglobinværdi og dermed midlertidig pause fra både fuldblods- og plasmatapninger.
Sygdom (hæmokromatose), som forårsager forøget jernabsorption med risiko for ophobning af jern i forskellige organer, medfører oftest, at man slet ikke må tappes. Kontakt din blodbank for nærmere info.

Karlidelser
Har du f.eks. overfladisk årebetændelse (flebitis) eller åbent bensår (ulcus cruris), må du ikke tappes. Har du tidligere haft hjernekarsygdomme (cerebrovaskulære tilfælde), arterielle- eller dybe venøse blodpropper, medfører det, at du ikke tappes fremover. Dyb venetrombose (DVT) udløst af immobilitet, f.eks. flyrejser eller operation medfører 6 måneders tappepause efter afsluttet medicinsk behandling.

Knoglemarvsbetændelse
Processerne i forbindelse med knoglemarvsbetændelse skal have været i ro i mindst 2 år.

Kogalskab (variant Creutzfeldt-Jacob sygdom)
Har du været i Storbritannien samlet i 12 måneder eller mere i perioden 1980-1996, må du ikke tappes for hverken fuldblod eller plasma på grund af en minimal risiko for overførsel af kogalskab.
Storbritannien er her forstået som England, Wales, Skotland, Nordirland, Isle of Man, Kanaløerne, Gibraltar og Falklandsøerne.

Kokain
Kokainsnifning medfører 4 måneders tappepause efter indtagelse. Kokain indsprøjtet i åre medfører, at du ikke må tappes fremover.
Se også Narkotika og Stiknarkomani.

Kræftlidelser
Som hovedregel medfører kræft, at du fremover ikke må tappes for hverken fuldblod eller plasma. Dette er både af hensyn til dig og til patienten.
Hvis du har eller har haft malign svulst eller malign blodsygdom, må du ikke tappes fremover, medmindre:
– Du er behandlet for basalcellecarcinom. Så må du tappes 1 år efter afsluttet behandling.
– Du har haft celleforandringer på livmoderhalsen: Så må du tappes, så længe der kun er fundet celleforandringer/forstadier til kræft.

Et keglesnit (livmoderhalsen) medfører pause i 4 uger.
Se også Basalcellecarcinom og Hudkræft.

Kyssesyge (mononukleose)
Pause i 6 måneder efter raskmelding.

Kønssygdomme
Kønssygdomme som klamydia, kønsvorter eller nyopstået herpes på kønsorganerne (gælder ikke ved tilbagevendende herpes) giver en tappepause på 4 måneder for både fuldblods- og plasmadonorer.

Leishmaniasis (Kala-Azar)
Hvis du har haft symptomer på leishmaniasis i rejsekarantæneperioden, må du ikke fuldblodstappes. Tappepausens varighed afhænger af lægelig vurdering. Karantæneområder ses under Rejsekarantæner (rød markering).
Visceral leishmaniasis medfører, at fuldblodsdonorer ikke må tappes fremover.
Kutan leishmaniasis medfører en pause for fuldblodsdonorer på 1 år efter raskmelding.
Ved plasmatapninger er der ingen tappepause, da der ved fremstilling af lægemidler fra plasma anvendes en metode, som slår mikroorganismer ihjel.

Leverbetændelse (hepatitis)
Personer med nuværende eller tidligere smitsom gulsot (hepatitis B eller C) må ikke tappes. Har du været udsat for en smitterisiko, medfører det 4 måneders pause. Smitte med hepatitis A giver 6 måneders pause efter raskmelding.
Gulsot, der med sikkerhed skyldes infektion med hepatitis A, medfører tappepause i 6 måneder efter raskmelding. Har du haft gulsot som nyfødt, medfører det ingen pause. Gulsot, der skyldes galdesten i galdevejene, medfører tappepause i 6 måneder.
Hvis du lever i nær kontakt (samme husstand, seksuelt samvær, deling af toiletgrej) med person med hepatitis B eller C, har du tappepause i 4 måneder efter ophør af kontakten.
Sygehuspersonale, der er i kontakt med hepatitispatienter, må gerne tappes.
Hepatitis E: 1 års tappepause efter raskmelding.

Luftvejssygdomme
Har du alvorlig aktiv eller kronisk sygdom, må du ikke tappes for hverken fuldblod eller plasma.

Lægeundersøgelse
Er du i undersøgelses-/udredningsforløb, må du ikke tappes. Kontakt din blodbank for nærmere info.

Malaria
Hvis du har haft malaria, må du ikke fuldblodstappes. Person, som i løbet af de første 5 leveår har boet i alt 6 måneder i et malariaområde (se områderne under Rejsekarantæner (rød markering)), må tidligst give blod 3 år efter sidste ophold i et malariaområde. En ferierejse er nok til en ny 3-års tappepause. Person opvokset i et ikke-malariaområde, der har rejst til et malariaområde, uanset opholdets varighed, har pause i 6 måneder efter hjemkomsten.
Se også Rejsekarantæner.

Alle ovenstående må gerne donere plasma, da der ved fremstilling af lægemidler fra plasma anvendes en metode, som slår mikroorganismer ihjel.

Mavesår
Bloddonorer med mavesår tappes ikke. Ved endt medicinsk behandling har du som minimum pause i 6 uger. Operation efter mavesår medfører, at du ikke må tappes fremover.

Medicin
Indtagelse af medicin medfører ofte, at du må holde tappepause i en periode, og visse former for medicin medfører, at du ikke må tappes efterfølgende. Der kan være forskel på pauseperioden alt efter, om du giver fuldblod eller plasma.
Se nærmere på min.medicin.dk under punktet ‘Bloddonor’.

MRSA
Raske smittebærere må tappes. Efter evt. sygdomsudbrud må du tappes, når medicinkarantæneperioden er overstået, og du er rask.

Narkotika
Har du røget eller spist narkotika (hash, marihuana, amfetamin, heroin, LSD, extasy, fantasy mm.) medfører det 1 måneds tappepause fra seneste indtagelse (hash dog 1 døgn).
Indtagelse af hash medfører 1 døgns pause, men bruges hash flere gange om ugen, giver det 1 måneds pause.
Se også Kokain og Stiknarkomani.

Nethindeløsning
Giver minimum 6 måneders tappepause for alle tappetyper.

Nyresygdomme
Kronisk nyresygdom medfører, at du ikke må tappes fremover. Andre nyresygdomme kan give tappepauser af forskellig varighed.

Nældefeber
Enkeltstående eller få tilfælde uden andre allergi- eller sygdomssymptomer giver ikke tappepause. Donor bør ikke tappes i forbindelse med et aktuelt nældefeber-anfald. Tal med blodbanken om dine symptomer.

Operation
Tappepausen beror på individuel lægeafgørelse, men som hovedregel er der mellem 1-4 måneders tappepause, alt efter operationens størrelse. Ved komplikationer kan du risikere, at tappepausen forlænges. Kontakt din blodbank for nærmere info.
Større operationer: 4 måneders pause.
Kikkertoperation: 4 måneders pause.
Blodtransfusion ifm. operation: 4 måneders pause.
Små operationer i lokalbedøvelse (f.eks. sterilisation af mænd): 1 måneds pause.
Ukompliceret laseroperation af øjne: 1 uges pause.

Piercing
Alle steder på kroppen medfører 4 måneders tappepause fra datoen for piercingen. Dette inkluderer huller i ørerne, og det gælder både fuldblods- og plasmatapninger.

Polycystisk Ovariesyndrom (PCOS)
Du må tappes, hvis du ikke får medicinsk behandling.

Psykisk syge
Tappes ikke, hvis blodbanken vurderer, at der kan være risici forbundet hermed.

Psykofarmaka
Tappepausen afhænger af typen af medicin. Tjek på www.min.medicin.dk under punktet ‘Bloddonor’, hvor lang pause præparatet medfører. Der kan være forskel afhængigt af, om donor giver fuldblod eller plasma. Spørg altid i din blodbank.
Se også Medicin.

Puls
Pulsen skal være regelmæssig og mellem 50 og 110 per minut. Hvis du er toptrænet, kan en regelmæssig puls under 50 accepteres.

Rejsekarantæner
Under den igangværende coronapandemi må du ikke komme i blodbanken de første 14 dage efter, at du har været uden for Danmarks grænser, hvis du har været i et land eller område markeret med den blå, midlertidige tappepause. Denne foranstaltning er indført for at forhindre spredning af smitte til de øvrige tilstedeværende donorer og tappepersonalet.

Desuden gælder følgende regler, der sigter på at forhindre spredning af smitte via blodet til patienten:

Hvis du rejser til et land, der giver tappepause, vil du skulle holde tappepause i 4 uger eller 6 måneder fra hjemkomstdato.

Du kan se, om du har rejst i et område, der medfører tappepause, samt hvor lang tids pause du eventuelt har ved at se vores interaktive karantænekort.

Se karantænekortet her.

Vi har også en liste over tappepause efter udlandsrejser, hvor områderne står i alfabetisk orden. Bemærk, at Tyrkiet er delt op i øst og vest, hvor Østtyrkiet giver 6 måneders pause fra hjemkomst, mens Vesttyrkiet kun giver 4 ugers pause. Du kan se, hvor opdelingen går på dette kort over Tyrkiet.

Grundet risiko for Vestnilfeber er der flere områder i Europa, der medfører en tappepause. Hvis du har rejst inden for et af de europæiske smitteområder mellem d. 1. april og 30. november, giver det 4 ugers pause fra hjemkomstdatoen. Smitteområder ændrer sig løbende, så vi anbefaler, at du holder dig opdateret ved hjælp af rejsekarantænekortet.

Hvis du har været i Storbritannien i samlet set 12 måneder eller længere mellem 1980 og 1996, medfører det tappepause på grund af en minimal risiko for overførsel af kogalskab (variant af Creutzfeldt-Jacob sygdom). Storbritannien skal her ses som England, Wales, Skotland, Nordirland, Isle of Man, Kanaløerne, Gibraltar og Falklandsøerne.

Hvis du i løbet af de 5 første leveår har boet i alt 6 måneder i et rødt smitteområde (se karantænekortet), må du tidligst give blod 3 år efter sidste ophold i et rødt område, og en ferierejse til et rødt område er nok til, at du får en ny 3-års tappepause.

Generelt gælder rejsekarantæner ikke for plasmadonorer. Der kan dog være særtilfælde, som f.eks. ved coronavirus, hvor det ikke er tilfældet. Det vil altid fremgå af rejsekarantænelisten.

Risikobetonet adfærd
Risikobetonet adfærd (dvs. adfærd eller levevis, der gør, at du er i forhøjet risiko for at pådrage dig smitte med bl.a. hiv og hepatitis) kan medføre, at du ikke må tappes. Dette gælder for personer, der er eller har været stiknarkoman, eller som tager eller har taget doping som indsprøjtninger.
Se også Seksuel kontakt.

Seksuel kontakt
4 måneders tappepause efter seneste seksuelle kontakt med person i risikogruppe. Risikogrupper er blandt andre: Mænd, der har sex med mænd, hiv-positive, sexarbejdere, blødere behandlet før 1988 og personer, der har opholdt sig mindst et år i geografiske områder, hvor hiv forekommer udbredt i befolkningen (det gælder hele Asien, Syd- og Mellemamerika samt hele Afrika). Personer, der har en negativ hiv-test taget mere end fire måneder efter senest at have forladt et geografisk område, hvor hiv forekommer udbredt i befolkningen, anses dog ikke for at være i en risikogruppe.

Sex mellem mænd
4 måneders tappepause efter seneste seksuelle kontakt med en anden mand.

Sexarbejder
Har du været sammen med en sexarbejder eller selv været sexarbejder, giver det 4 måneders tappepause.

Skarifikation
4 måneders pause.

Skjoldbruskkirtlen
Forhøjet stofskifte medfører, at du ikke må tappes. For lavt stofskifte (myxødem) må gerne tappes. Struma og godartede knuder giver ikke tappepause.

Smertestillende piller
Fuldblodstapninger:
Paracetamol-præparater (f.eks. Panodil, Pamol, Pinex): Ingen tappepause.
Acetylsalicylsyre-præparater (f.eks. Kodimagnyl, Albyl, Treo, Idotyl) og Ibuprofen-præparater (f.eks. Brufen, Nurofen, Ibumetin, Ipren): 1 døgns pause.
NB: Acetylsalicylsyrepræparater inaktiverer blodpladerne (trombocytter), og derfor kan der kun fremstilles trombocytkombonenter, hvis disse præparater ikke er taget i en hel uge op til tapningen.

Plasmatapninger: Ingen tappepause, da der ved fremstilling af lægemidler fra plasma foregår en oprensning af proteinerne i plasma, og eventuelle rester af medicin fjernes.

Springfeber (brucellosis)
For fuldblodsdonorer er der 2 års tappepause efter fuld helbredelse. For plasmadonorer er der ingen tappepause, da der ved fremstilling af lægemidler fra plasma anvendes en metode, som slår mikroorganismer ihjel.

Stiknarkomani
Må ikke tappes. Et enkelt stik for mange år siden er nok til, at du ikke må tappes, og dette gælder både ved fuldblod og plasma.

Stikskader
Hvis du har været i kontakt med materiale, der indeholder blod eller legemesvæsker fra en anden person, medfører det 4 måneders tappepause for både fuldblods- og plasmadonorer.

Stofskiftesygdomme
Se Skjoldbruskkirtlen.

Stær
Grå stær må tappes. Akut grøn stær medfører, at du ikke må tappes for hverken fuldblod eller plasma. Kronisk grøn stær må tappes, medmindre du får medicin, som medfører en pauseperiode. Tjek din medicin på min.medicin.dk og se den eventuelle pauseperiode under punktet ’Bloddonor’.

Syfilis
For fuldblodsdonorer er der tappepause i 1 år efter bekræftet helbredelse. For plasmadonorer er der ingen tappepause, da der ved fremstilling af lægemidler fra plasma anvendes en metode, som slår mikroorganismer ihjel.

Tandlægebesøg
Fuldblodsdonorer:
Mindre behandling hos tandlæge eller tandplejer: 1 døgns tappepause.
Større behandling som tandudtrækning og rodbehandling: 1 uges tappepause.
Tandimplantat: 1 måneds tappepause.
Dette skyldes, at der ved tandlægebesøg er en lille risiko for, at der kommer bakterier fra mundhulen i blodbanen. Det er ikke farligt for raske personer, men kan udgøre en risiko for modtageren af blodet.

Plasmadonorer må gerne tappes, da der ved fremstilling af lægemidler fra plasma anvendes en metode, som slår mikroorganismer ihjel.

Tatovering
4 måneders pause for både fuldblods- og plasmadonorer. Laserfjernelse af tatovering giver tappepause, indtil huden er helet.

Toksoplasmose
6 måneders tappepause for fuldblodsdonorer. Ingen tappepause for plasmadonorer. Ved fremstilling af lægemidler fra plasma, anvendes en metode som slår mikroorganismer ihjel.

Tuberkulose
2 års pause efter raskmelding. Gælder både fuldblods- og plasmadonorer.

Vaccinationer
Vaccination mod COVID-19 giver ikke tappepause.
Vaccination med levende, svækkede bakterier eller virus medfører 4 ugers tappepause for både fuldblods- og plasmadonorer. De fire ugers tappepause gælder ved vacciner for:
BCG (Calmette, vaccinationsstedet skal være lukket), fåresyge, gul feber, kopper, mæslinger, røde hunde, tyfus (som kapsler) og varicel-zoster. Ved poliovaccine skal du kontakte din blodbank.

NB! Vaccination for hepatitis B medfører også 4 ugers tappepause, da vaccinationen kan påvises i blodbankernes test.
Alle andre vaccinationer giver ingen pause. Du skal dog være symptomfri.

Vestnilvirus
Fuldblodsdonorer, der har rejst i perioden 1. april til 30. november i områder, hvor der er spredning af Vestnilvirus holder tappepause i 4 uger efter hjemkomsten. Du må dog gerne plasmatappes, da der ved fremstilling af lægemidler fra plasma anvendes en metode, som slår mikroorganismer ihjel.
Se også Rejsekarantæner.

Vægt
Som fuldblodsdonor skal du veje mindst 50 kg. Det skyldes, at blodbanken maksimalt må tappe 13 % af den samlede blodvolumen i kroppen. Da man tapper 450 ml +/- 10 %, er den nedre vægtgrænse sat til 50 kg.
For plasmadonorer er der andre kriterier, da dit blodvolumen skal være højt nok. Tag en vejledende test her.

Vægttab
Har du tabt dig med vilje, medfører det ikke tappepause, forudsat at vægten er stabil. Et utilsigtet vægttab kan skyldes alvorlig sygdom (f.eks. hiv, diabetes eller kræft) og kan derfor betyde, at du ikke må tappes fremover.

Væksthormon
Du må ikke tappes for hverken fuldblod eller plasma ved behandling med væksthormon af human oprindelse. Er behandlingen påbegyndt efter 1. januar 1994, drejer det sig med stor sandsynlighed om et rekombinant (ikke humant) præparat, og dette medfører ikke tappepause.

Xenotransplantation (transplantation med væv fra dyr)
Må ikke tappes.

Zikavirus
For fuldblodsdonorer giver rejser til områder med spredning af zikavirus tappepause i 4 uger efter hjemkomsten. For plasmadonorer er der ingen tappepause, da der ved fremstilling af lægemidler fra plasma anvendes en metode, som slår mikroorganismer ihjel.

Kilde: TMS vers. 5.1, marts 2020, Dansk Selskab for Klinisk Immunologi