Der findes en lang række tappesteder, og i kortet herunder kan du finde kontaktinformationer og åbningstider. Zoom ind på kortet og find det tappested, der ligger i nærheden af dig. Du kan også søge på en bestemt adresse for at finde ud af, hvilke tappesteder der ligger i netop det område. Der er også bloddonation på Færøerne. Det kan du læse mere om på www.gevidblod.fo.

Er du interesseret i at blive plasmadonor? Læs mere om specialtapninger og find ud af, hvor du kan blive plasmadonor. Det er ikke alle blodbanker, der tilbyder de specielle tapninger.

 

Skift blodbank

Som bloddonor kan du give blod lige dér, hvor det passer dig. Ovenfor kan du se alle de steder, hvor det er muligt at give blod.

Hvis du ønsker at skifte blodbank, behøver du blot udfylde denne formular, og så klarer vi resten for dig.

Tapning på arbejdspladsen

I nogle områder er det muligt at få besøg af mobile blodbanker på arbejdspladsen. Som hovedregel gælder det, at det kun er virksomheder eller uddannelsesinstitutioner med omkring 250 tappeklare donorer, der har denne mulighed. Det er dog altid op til den enkelte region at vurdere. Der er altså ikke garanti for, at blodbankerne kan lave tapninger på nye steder uanset antal ansatte.

I kortet ovenfor kan du se de forskellige typer tappeenheder rundt omkring i landet. Bemærk at tapning ude på virksomheder (markeret med hvidt flag) som regel er forbeholdt de ansatte i den pågældende virksomhed.