Det Danske Bloddonorstudie bygger på de danske blodbanker og på den velvillige deltagelse af danske bloddonorer. Derfor styres undersøgelsen af en ikke-videnskabelig bestyrelse, hvori de danske blodbanker og de danske bloddonororganisationer er repræsenterede.

Den daglige organisering styres af en videnskabelig styregruppe bestående af aktive forskere med kompetencer indenfor epidemiologi, administrering af biobanker, statistiske metoder, genetik, biomarkører og immunologi.

Inklusion i undersøgelsen foretages af tappepersonalet på de forskellige tappesteder. Dataindsamlingen, datahåndteringen, logistikken omkring analyser og opbevaring af blodprøver varetages af henholdsvis logistik- og IT-gruppen og dataindsamlingsgruppen.

Bestyrelse

Bjarne Kuno Møller, Formand for bestyrelsen, Blodbankchef og ledende overlæge, er som blodbankchef i Region Midts Blodbank, med til at sikre, at Det Danske Bloddonorstudie udføres i god overensstemmelse med de danske blodbankers interesser.

 

 

Morten Bagge Hansen, blodbankchef, overlæge dr.med., er som blodbankchef i Region Hovedstadens Blodbank, medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Klinisk Immunologi og som leder af GivBlod med til at sikre, at Det Danske Bloddonorstudie udføres i god overensstemmelse med de danske blodbankers interesser.

 

Poul Erik Herner Petersen, Landsformand for Bloddonorerne i Danmark. Er bloddonorernes talerør og dermed også garant for at etablering og drift af Det Danske Bloddonorstudie sker i god overensstemmelse med bloddonorernes ønsker og forventninger.

 

Jørgen Georgsen, Ledende overlæge, Region Syd, er i Syddansk Transfusionsvæsen, med til at sikre, at Det Danske Bloddonorstudie udføres i god overensstemmelse med de danske blodbankers interesser.

 

Kim Varming, Blodbankschef og ledende overlæge i Region NordjyllandEr som blodbankschef  med til at sikre, at Det Danske Bloddonorstudie udføres i god overensstemmelse med de danske blodbankers interesser.

 

 

Flemming Bøgh-Sørensen, Generalsekretær for Bloddonorerne i Danmark. Er bloddonorernes talerør og dermed også garant for at etablering og drift af Det Danske Bloddonorstudie sker i god overensstemmelse med bloddonorernes ønsker og forventninger.

 


Keld Mikkelsen Homburg
, Blodbankchef og ledende overlæge, Region Sjælland, er som blodbankchef med til at sikre at undersøgelsen er i overensstemmelse med de danske blodbankers interesser.

Styregruppe

Styregruppen fungerer som kohortens daglige ledelse hvor driftsmæssig, videnskabelig og økonomisk strategi fastlægges. Styregruppen referer til Bestyrelsen.

Henrik Ullum, professor, overlæge ph.d. er observatør i bestyrelsen. Henrik har stor erfaring indenfor forskningsledelse, indsamling af kohorter og biobanker. Henrik Ullum fungerer som koordinator mellem bestyrelse og styregruppe og er desuden kontaktperson overfor eksterne bevillingsydere og myndigheder. Endvidere er Henrik ansvarlig for inklusion af DBDS donorer i Region Hovedstaden.

Christian Erikstrup, professor, overlæge ph.d., har forskningserfaring fra flere immunoepidemiologiske kohortestudier. Han er dataansvarlig og fungerer som statistisk konsulent på flere forskningsprojekter blandt andre Den Danske HIV Kohortes biobank. Christian er ansvarlig for inklusion af DBDS donorer i Region Midtjylland.

Ole Birger Vesterager Pedersen, overlæge, ph.d., har betydelig erfaring indenfor genetisk epidemiologi, validering af spørgeskemaer, videnskabsteori, etik, immunologi og reumatologi. Ole er ansvarlig for udformning og validering af spørgeskemaer. Desuden er Ole ansvarlig for inklusion af donorer i Region Sjælland.

Kaspar Rene Nielsen, overlæge, ph.d., er ansvarlig for inklusion af DBDS donorer i Region Nordjylland. Har forskningserfaring indenfor immunologi, hæmatologi og molekylærbiologi.

Torben Barington

Henrik Hjalgrim, overlæge, dr.med., har stor erfaring med epidemiologisk forskning baseret på store databaser. Henrik er ansvarlig for design af de epidemiologiske studier samt statistisk analyse af data.

Mikkel Steen Petersen, cand. scient., ph.d. har stor molekylærbiologisk og IT/databasemæssig erfaring. Vil som hovedområde stå for oprettelse og vedligehold af database til registrering af prøver og kliniske data.

Erik Sørensen, laboratoriechef, cand. scient., ph.d. har bred erfaring indenfor molekylærbiologi og ledelse. Fungerer som projektleder for opbygning af den hospitalsbaserede RH Biobank, hvori der indsamles 20.000 DNA prøver årligt. Vil som særligt fokusområde have systemer til praktisk prøvehåndtering.

Thomas Hansen

Karina Banasik

Kristoffer Burgdorf