Hovedprojekt:
Bloddonations betydning for helbredet

Flere tidligere videnskabelige undersøgelser har konstateret, at bloddonorer har en lavere dødelighed end den øvrige befolkning. Det er ydermere blevet vist, at dødeligheden daler, jo oftere personer donerer blod. Det er velkendt, at bloddonorer er en selekteret skare, som blandt andet udvælges, fordi de er raske, hvilket naturligt vil give en lavere dødelighed. Men trods dette har der været studier, der har vist, at den lave dødelighed blandt bloddonorer skulle skyldes bloddonation i sig selv.

Hovedprojektet indenfor Det Danske Bloddonorstudie har til formål, at finde årsagen til at bloddonorer har lavere dødelighed end personer, som ikke giver blod.

Vi har derfor sat os for at indrullere bloddonorer i et kohortestudie med det formål at finde årsagen til den reducerede dødelighed blandt bloddonorer, og herunder teste om det kan forklares af bloddonationshyppighed, sociale, demografiske faktorer, registrerede helbredsforhold eller biologiske og genetiske markører indenfor immunsystemet og jernstofskiftet.

Studiet består i, at bloddonorer efter informeret samtykke giver tilladelse til, at der kan indhentes helbredsoplysninger fra registre, og at en del af det donerede blod kan bruges til forskning.

Resultaterne af studiet vil blive offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter og via denne hjemmeside. Forskningsprojekterne vil blive finansieret af fonde med almene formål. Forsøgsansvarlige har ikke økonomiske interesser i forsøget. Forsøgspersoner modtager ikke vederlag for deltagelse.

Vi undersøger gener i Det Danske Bloddonorstudie

I 2017 har DBDS indledt et ambitiøst samarbejde med deCODE genetics på Island om også at analysere genetiske forholds betydning for forskellige sygdomme.
De første 110.000 deltageres prøver undersøges med såkaldt genchip teknologi. Vi sammenligner udsnit af donorernes genprofiler for at finde sammenhænge mellem gener og helbred. På den måde forventer vi at blive klogere på en lang række sygdomme og på sigt kunne gribe ind tidligere, diagnosticere mere præcist og sikre den rette behandling til den enkelte patient. Det er denne tilgang, der kaldes personlig medicin. DBDS værdsætter samarbejdet med deCODE, som er verdensførende inden for forskning i gener.

Bag stærke koder og uden at den enkelte forsker kan tilgå CPR-nummeret, vil forskerne i første omgang arbejde på at finde gener, der kan øge risikoen for besvimelse, jernmangel eller uro i benene i forbindelse med bloddonation. Håbet er, at det vil hjælpe blodbankerne med at forebygge disse mulige bivirkninger til bloddonation.

Samtidig arbejder forskerne på at blive bedre til at forstå vigtige sygdomme som astma, hjertesygdom, allergi, depression, ADHD og bakterieinfektioner. På den måde bidrager deltagende bloddonorer ikke kun til behandling af de patienter, der er syge i dag, men forhåbentlig også til forebyggelse og behandling af fremtidig sygdom.

Eksempler på andre projekter affødt af DBDS

 

 

I artiklen “Blodet kan afsløre, om du udvikler kræft” fra Donor Nyt 115 kan du læse om et forskningsprojekt ledt af overlæge og ph.d. Ole Birger Vesterager Pedersen, der ser på, hvilke markører man kan finde i blodet hos patienter med lymfekræft. Forskningen i markører for bestemte kræftsygdomme vil måske med tiden gøre det muligt at udvikle en test i form af en blodprøve, der kan forudsige eller forklare kræft.

Du kan læse meget mere om andre forskningsprojekter i menuen under DBDS –publikationer.

Forskningsmuligheder

Det Danske Bloddonorstudie er interesseret i henvendelser fra studerende eller kandidater, som gerne vil forske indenfor immunologi, transfusionsmedicin, genetik og/eller epidemiologi.

Til formålet for studiet er der opsat molekylærbiologiske laboratorieanalyser, ligesom der er indsamlet en stor mængde data, som skal analyseres, hvorfor det vil være muligt for specialestuderende eller skolarstipendiater at lave større eller mindre forskningsprojekter hos DBDS.

Hvis du gerne vil starte et forskningsprojekt eller hjælpe til med den eksisterende forskning indenfor Det Danske Bloddonorstudie, kan du kontakte styregruppen ved at sende en mail til:
info@dbds.dk