Donorpanel

Vil du give din mening til kende og hjælpe nye og nuværende bloddonorer?
Som medlem af donorpanelet svarer du på spørgeskemaundersøgelser og andre forespørgsler. På den måde giver du Bloddonorerne Danmark vigtig viden, der hjælper os i arbejdet for, at der altid er blod nok til at behandle patienter i Danmark.

Vil du være med i donorpanelet?
Alle bloddonorer som vil give deres mening til kende, kan være med i donorpanelet. Vi ser mangfoldighed som en styrke og forsøger at sammensætte donorpanelet bredt i forhold til alder, køn og geografi. Du er altid i din gode ret til at takke nej, når vi kontakter dig, hvis du f.eks. ikke har tid til at hjælpe.