For at blive stamcelledonor (også kaldet knoglemarvsdonor) skal du:

  • Være sund og rask
  • Være mellem 18-55 år
  • Veje mindst 50 kg
  • Være bloddonor

Du kan læse mere om at være stamcelle-/knoglemarvsdonor her.

Underskrift udfyldes først ved fremmøde i blodbanken i forbindelse med blodprøvetagning.

Når du tilmelder dig, giver du samtidig dit samtykke til:

-at din vævstype bliver registreret i et internationalt register. Hvis du er bosiddende øst for Storebælt, bliver dine data administreret på Rigshospitalet i København, og hvis du er bosiddende vest for Storebælt, bliver dine data administreret på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

-at blodbanken og registeret i Aarhus eller København må kontakte dig på angivne kontaktinformationer.

-at anonyme data (vævstype, blodtype, køn og alder) udveksles mellem internationale stamcelleregistre både inden for og uden for EU.