Bloddonorerne Danmark har to fonde: Forskningsfonden og Sikringsfonden, som du kan læse mere om herunder.

Forskningsfonden

Bloddonorernes Forskningsfond blev stiftet den 10. maj 1972 af Danmarks Frivillige Bloddonorer – nu Bloddonorerne Danmark. Forskningsfonden blev siden sammenlagt med Bloddonorernes Sikringsfond, men blev genoprettet som selvstændig fond pr. 1. januar 2004. Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til blodtypeserologisk forskning og andre former for undersøgelses- og forsøgsvirksomhed af betydning for anvendelse af blod eller bloderstatningsmidler i sygdomsbekæmpende øjemed.

Der gives økonomisk støtte til forskningsprojekter, som har betydning for brugen af blod eller bloderstatningsmidler til sygdomsbekæmpende formål. I 2022 uddeler fonden legater for maksimalt 350.000 kr. Deadline for ansøgning er torsdag den 1. september 2022 kl. 12.00.

Du kan downloade ansøgningen her. Og du finder vejledning til at udfylde ansøgningen korrekt her.

Du kan se Forskningsfondens gældende vedtægter her og fondens seneste årsregnskaber her:

2021 Årsrapport Forskningsfonden

2020 Årsrapport Forskningsfonden

2019 Årsrapport Forskningsfonden

Sikringsfonden

Bloddonorernes Sikringsfond blev stiftet den 21. september 1963 ligeledes af Danmarks Frivillige Bloddonorer – nu Bloddonorerne Danmark. Sikringsfonden var i en periode sammenlagt med Forskningsfonden, men blev genoprettet som selvstændig fond pr. 1. januar 2004. Fonden har til formål at yde økonomisk sikring til de donorer, der har fået skader som følge af donationen.

Du kan se Sikringsfondens gældende vedtægter og retningslinjer her.

Du kan se Sikringsfondens seneste årsregnskaber her:

2021 Årsrapport Sikringsfonden

2020 Årsrapport Sikringsfonden

2019 Årsrapport Sikringsfonden