Bloddonorerne Danmark har to fonde: Forskningsfonden og Sikringsfonden, som du kan læse mere om herunder.

Forskningsfonden

Bloddonorernes Forskningsfond blev stiftet den 10. maj 1972 af Danmarks Frivillige Bloddonorer – nu Bloddonorerne Danmark. Forskningsfonden blev siden sammenlagt med Bloddonorernes Sikringsfond, men blev genoprettet som selvstændig fond pr. 1. januar 2004. Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til blodtypeserologisk forskning og andre former for undersøgelses- og forsøgsvirksomhed af betydning for anvendelse af blod eller bloderstatningsmidler i sygdomsbekæmpende øjemed.

Der gives økonomisk støtte til forskningsprojekter, som har betydning for brugen af blod eller bloderstatningsmidler til sygdomsbekæmpende formål. Fonden yder normalt ikke støtte til løn eller studierejser.

I 2024 er der et disponibelt beløb på max. 150.000 kr. Ansøgninger om støtte skal være fonden i hænde senest den 1. september 2024 kl. 12.

Uddeling finder sted i slutningen af indeværende kalenderår. Ved spørgsmål, kontakt venligst info@bloddonor.dk

Download ansøgningsskema og hent vejledning til at udfylde ansøgningen korrekt.

Du kan se Forskningsfondens gældende vedtægter og fondens seneste årsregnskaber:

2023 Årsrapport Forskningsfonden (åbner i nyt vindue)

2022 Årsrapport Forskningsfonden (åbner i nyt vindue)

Sikringsfonden

Bloddonorernes Sikringsfond blev stiftet den 21. september 1963 ligeledes af Danmarks Frivillige Bloddonorer – nu Bloddonorerne Danmark. Sikringsfonden var i en periode sammenlagt med Forskningsfonden, men blev genoprettet som selvstændig fond pr. 1. januar 2004. Fonden har til formål at yde økonomisk sikring til de donorer, der har fået skader som følge af donationen.

Du kan se Sikringsfondens gældende vedtægter og retningslinjer her.

Du kan se Sikringsfondens seneste årsregnskaber her:

2023 Årsrapport Sikringsfonden (åbner i nyt vindue)

2022 Årsrapport Sikringsfonden (åbner i nyt vindue)