Landsmøde 2021

Bloddonorerne i Danmarks landsmøde 2021
Lørdag den 9. oktober i Odense Koncerthus og på Comwell hotel H.C. Andersen Odense

Tak for et godt landsmøde! Hent præsentationerne fra plenum her.

Herunder kan du se de 5 seminarlinjer, vi tilbød på dagen samt præsentationerne.

Seminarlinjer

Spor 1: Skab lokalt engagement med regionale temamøder

De første lokale enheder har allerede afholdt regionale temamøder for at skabe rum for erfaringsudveksling, inspiration og faglig opdatering blandt de frivillige hos Bloddonorerne i Danmark. 

Kom og hør om baggrunden for at afholde regionale temadage og vær med til at generere ideer til, hvad de regionale temamøder kan bruges til, og hvordan vi kan skabe gode regionale arrangementer.

Moderator: Benjamin Harritslev Christensen

Spor 2: De bedste forhold for frivillige hos Bloddonorerne i Danmark?

Som følge af den nye strategi 2025 vil arbejdsgruppen Frivillige arbejde med kompetencer og motivation for frivillige hos BiD. Denne seminarlinje handler om, hvordan vi skaber de bedste forhold for frivillige i BiD. Vi samler ideer til det videre arbejde med kompetenceløft, fx kurser og værktøjer samt initiativer til at motivere og engagere frivillige og drøfter, hvad der skal til, så nye tilbud støtter arbejdet med at rekruttere og fastholde bloddonorer i de lokale enheder.

Moderatorer: Charlotte Dall og Lisbet Schønau

Spor 3: Hvervning med Bloddonor-minibus

Den lokale enhed i Odense har leaset en minibus til at have med på hverveopgaver, så første blodprøve kan tages straks, når en ny donor melder sig. Hør om baggrunden og de overvejelser, der var før anskaffelsen, og hvordan minibussen bruges til at styrke samarbejdet mellem de frivillige og blodbankens personale.
På seminarlinjen er der mulighed for at besøge minibussen, som desuden er åben for alle i frokostpausen.

Moderatorer: Poul Erik Lundbæk

Spor 4: Strategi for rekruttering af donorer til plasma

Danske Regioner har vedtaget, at kapaciteten til fremstilling af blodplasma skal udbygges for at gøre Danmark selvforsynende med plasma og forebygge leveringsvanskeligheder. Kapaciteten til tapning af plasma skal derfor øges fra knap 100 tons om året til ca. 280 tons om året. Hør om plasmasituationen i Danmark og internationalt samt åbningen af nye plasmacentre i Aarhus og Odense og de tiltag, som de lokale enheder og blodbankerne har gjort for at få flere bloddonorer til komme til plasmatapninger i de to byer.

Moderatorer: Jørgen Georgsen, Cecilie Hansen og Thomas K. Hansen

Spor 5: Nyt fra Det Danske Bloddonorstudie

Ved at deltage i Det Danske Bloddonorstudie (DBDS) bidrager bloddonorerne til at skabe en dansk national forskningsressource til forskning i folkesundhed, sygdomsårsager, diagnostik og behandling bl.a. gennem genetiske undersøgelser.

På seminarlinjen bliver den aktuelle forskning og planerne for kommende tiltag og forskningsområder i DBDS præsenteret. Der er mulighed for at stille spørgsmål og drøfte, hvordan vi kan udbrede kendskabet til forskningen i DBDS yderligere.

Moderator: Christian Erikstrup og Bertram Dalskov Kjerulff

Priser pr. person:

  • Landsmøde med aftenfest og overnatning: kr. 1.200,-
  • Landsmøde og aftenfest: kr. 1.000,-
  • Kun landsmøde kl. 10-17: kr. 700,-

Det er almindeligvis bestyrelsen for den lokale enhed, som betaler for deltagelsen. Det aftales lokalt, og det angives ved tilmelding, hvem som skal modtage fakturaen. Landskontoret fakturerer efter landsmødet.

Bloddonorerne i Danmark betaler for personale fra blodbankerne, som ikke er medlem af en bestyrelse. Transportgodtgørelse og arbejdstid aftales med arbejdsgiver.