Med plasma kan Ea følge sine drømme

Ea er en af de patienter, hvis livskvalitet afhænger af medicin fra plasma. Med medicinen kan hun leve et normalt liv uden hyppige infektioner og hospitalsindlæggelser.

Hyppige forkølelser og infektioner, ondt i maven, udslæt og henvisninger til læge og åbne indlæggelser. I sine spæde år var det hverdag for Ea, som havde en turbulent og hård start på livet.

Et nedsat immunsystem gør, at Eas historie rummer flere tunge kapitler med infektioner og hospitalsindlæggelser end de fleste andre unge. Det blev et vendepunkt i Eas liv, da lægerne fandt ud af, at hun har en immundefekt.

Hun har derfor fået behandling med immunglobuliner, siden hun var fem år. Behandlingen gjorde en ende på Eas hyppige og alvorlige infektioner og blev samtidig begyndelsen på et nyt og bedre liv.

I starten fik hun behandlingen på Odense Universitetshospital hver fjerde uge. Da Ea fyldte seks år, kunne familien overtage og rykke behandlingen hjem til sig selv. I dag klarer Ea selv behandlingen og har gjort det, siden hun var 14 år. Behandlingen med immunglobuliner gør, at hun kan have en normal hverdag og fungere som alle andre på hendes alder.

Det hele startede med en forkølelse

“Ea blev født en sommerdag og allerede inden for det første døgn, var hun forkølet. Siden har hun haft rigtig mange lungebetændelser og haft det rigtig skidt,” fortæller Elisabet, der er mor til Ea. Gennem årene var Ea indlagt en hel del gange og fik meget antibiotika.

Den sygdom, som gennem de spæde år i Eas liv sendte hende frem og tilbage til hospitalet, er en primær immundefekt med nedsat koncentration af en række specifikke antistoftyper. Det er en immundefekt, der er opstået spontant, og som betyder, at Eas immunsystem har svært ved at nedkæmpe infektioner.

“Hun døjede rigtig meget med sin mave og havde rigtig mange infektioner – lungebetændelse, kæbehulebetændelse, bihulebetændelse og andre infektioner. Da hun var tre og et halvt år, blev hun også undersøgt for, om hun havde allergi,” siger Elisabet.

Allerede som barn var hospitalet en del af Eas hverdag

Foto: privat

Foto: privat

Ea under en af mange indlæggelser

Foto: privat

Ea får i dag medicin lavet af immunglobulin fra plasma. Det skal hun tage resten af livet.

Foto: Studio Gehlert

Plasma fra sofaen

Da Ea blev undersøgt for allergi, fandt lægerne ud af, at hun har en primær immundefekt. Med diagnosen kom ikke kun en forklaring på, hvorfor Ea havde været syg, men heldigvis også en behandlingsmulighed.

Selve behandlingen sker ved, at Ea selv sprøjter immunglobulinerne ind i fedtvæv i låret. Det er en proces, som tager cirka to timer, og som Ea skal gøre en gang om ugen. For Ea er det en fast og naturlig del af hverdagen, og hun forsøger så vidt muligt at gøre det til en hyggelig stund i den tid, som behandlingen tager.

Jeg plejer at sidde og se en film, mens jeg tager medicinen. Det passer nemlig med længden på en film. Nogle gange har jeg også mine veninder på besøg, og mens jeg tager medicinen, kan vi sidde og hygge os.

— Ea

Ea tager selv sin medicin derhjemme en gang om ugen.

Foto: Studio Gehlert

Et nyt liv

Ea får immunglobuliner fast og er i sit unge liv blevet bekræftet i, hvor vigtigt det er for hende at behandle sig selv.

“I en periode på efterskolen glemte jeg at tage medicinen og blev derfor meget syg. Jeg rendte ind i infektioner hele tiden og kunne ikke holde til at lave gymnastik på samme niveau som alle de andre, fordi jeg blev så træt. Det resulterede også i lungebetændelser,” fortæller Ea, der oplevede, at den ene infektion ikke nåede at gå væk, før hun fik den næste.

I dag er hun i gang med at uddanne sig som pædagogisk assistent, og i sin fritid træner hun børn i gymnastik, som hun selv har gået til, siden hun var fire år. Men selvom immundefekten ikke længere er altoverskyggende, lurer den stadig en smule, forklarer Ea:

“Jeg bliver hurtigere træt end andre og har brug for lidt mere hvile end andre på min alder særligt hen imod slutningen af ugen, inden jeg plejer at tage immunglobuliner fast om søndagen.”

Patienter som Ea bliver aldrig fuldstændig raske og skal fortsætte behandlingen med immunglobuliner resten af livet. Hvis de er velbehandlede, kan de leve et normalt liv og undgå indlæggelser på hospitalet.

Overvejer du at give plasma?

Blodet består af celler og væske. Væsken, som kaldes plasma, bruges til at fremstille livsvigtig medicin bl.a. til patienter med sygdomme i immunsystemet. Nogle blodbanker har brug for flere donorer, der kan give plasma.

Plasma bruges både direkte i patientbehandling og til fremstilling af livsvigtig medicin til patienter som Ea.

Se mere om plasmatapninger

Relaterede artikler